Fermierii sunt din comunele în care s-au finalizat acţiunile specifice de control (administrativ, control pe teren, prin teledetecţie), care au îndeplinit cumulativ condiţiile impuse de regulamentele europene şi legislaţia românească.
“Din totalul fermierilor autorizaţi la plata în avans, 687.954 fermieri au primit deja sumele la care au fost îndreptăţiţi, sume ce totalizează 878,7 milioane lei. Astfel, APIA a plătit avansul din plata unică pe suprafaţă pentru 63% din fermierii care au depus cererea de sprijin în cadrul Campaniei SAPS 2010”, se arată în comunicatul APIA.
APIA a demarat plata avansului în cadrul Campaniei SAPS 2010 în 16 octombrie. Pentru anul 2010, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 80,36 euro/ha, avansul fiind de 161,69 lei/hectar (37,85 euro/ha), reprezentând 47,10% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).
Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un curs de 4,2718 lei.
Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).