ANCOM precizează că operatorii de telefonie pot refuza portarea unui număr de telefon în mai multe situații. Potrivit sursei citate, portarea numărului poate fi refuzată dacă cererea de portare nu este corect completată.

Totodată, dacă datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul ce se dorește portat, portarea va fi din nou refuzată.

Și în cazul în care numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotație exceptate de la portabilitatea numerelor (numere interne ale operatorilor, numere naționale scurte de tipul 1tv(xyz) etc.), opertaorii vor refuza cererea.

Alte criterii pentru refuzarea cererii sunt următoarele: operatorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv (de exemplu, prin încetarea contractului ca urmare a unei solicitări venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare); numărul pentru care se solicită portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri în rețeaua operatorului donor; cartela SIM este declarată pierdută ori furată.

În acelși timp, persoana care dorește portarea poate refuza portarea numărului în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator.

Potrivit sursei citate, portarea nu poate fi refuzată în următoarele situaţii:

  • existența unor datorii ale abonatului către operatorul donor;
  • existența unei durate minime a contractului încheiat cu operatorul donor;
  • suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

Cât costă portarea numărului de telefon

În ceea ce privește costurile, potrivit ANCOM, portarea numărului de telefon este gratuită, iar cei interesați nu trebuie decât să completeze o cerere prin care solicită transferul numărului. Aceasta trebuie depusă la operatorul la care dorește să se porteze.

După ce cererea a fost depusă și acceptată de către noul operator de telefonie, contractul cu vechiul operator încetează automat, nefiind necesar vreun demers suplimentar.

ANCOM subliniază totuși faptul că portarea unui număr nu anluează obligațiile pe care o persoană le are la semnarea contractului cu operatorul inițial.

„Portarea numărului de telefon către un alt operator nu anulează obligațiile asumate de utilizatori la semnarea contractului cu operatorul inițial. De exemplu, dacă se solicită portarea înainte de expirarea perioadei minime a contractului, este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să achite penalități de reziliere anticipată, iar dacă sunt facturi restante, acestea vor trebui achitate.

Același principiu se aplică și în cazul în care utilizatorii au achiziționat echipamente odată cu achiziționarea serviciului de comunicații electronice”, mai precizează sursa citată.