In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Registrul Auto Roman a selectat George Butunoiu Group SRL pentru a-i oferi asistenta in procesul de selectie pentru ocuparea postului de Director General.

Criterii obligatorii de calificare:

 1. Absolvent de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior din domeniul transporturilor
 2. Minimum 10 ani de experienta profesionala in domeniul transporturilor rutiere
 3. Minimum 5 ani de experienta manageriala intr-o pozitie de conducere relevanta (director general/ general adjunct/ director de departament) in cadrul unei companii cu activitati similare Registrului Auto Roman
 4. Buna cunoastere a limbii romane si a limbii engleze.

Criterii care constituie avantaje:

 1. Licente/studii postuniversitare (MBA, EMBA, Phd)/ masterat/ doctorat in domenii relevante pentru activitatea RAR in institutii de invatamant superior respectabile
 2. Experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare si supraveghere relevante
 3. Experienta in functii de conducere in cadrul unor organisme/ organizatii internationale din domeniul transporturilor
 4. Experienta in functii de conducere ale autoritatilor publice nationale in domeniul de activitate al Registrului Auto Roman
 5. Experienta in conducerea unei companii care a traversat o perioada de restructurare.

Depunerea candidaturii:

CV-urile candidatilor vor fi trimise, numai in format electronic, pe adresa de e-mail [email protected] pana cel tarziu in data de 6 noiembrie 2016. Nu se trimit alte documente in afara CV-ului (diplome, recomandari etc.); acestea vor fi trimise ulterior, la cerere.

Toate aplicatiile primesc confirmare de primire cu "reply" catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre un consultant al George Butunoiu. Atentie: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire!

Candidatii care nu sunt invitati la interviu in cel mult 10 zile de la confirmarea primirii aplicatiei vor fi considerati respinsi, fara a fi nevoie de alta informare.

Numai candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor (vor fi instiintati individual) vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de selectie pentru completarea postului de membru al Director General al Registrului Auto Roman, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL., str. Andrei Muresanu nr. 17, sector 1 Bucuresti:

 • Opis
 • Curriculum Vitae in limba romana
 • Cazier Judiciar
 • Doua scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele
 • Copie a actului de identitate
 • Copie carnet de munca/acte doveditoare
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii
 • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese
 • Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile siesi
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie
 • Proiect al unui plan de administrare care sa contina o propunere de strategie privind administrarea regiei (maximum 2 pagini). Acest proiect va fi considerat oferta tehnica, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.