Portofoliul variat de servicii oferite de Radiocom se adresează, în principal, segmentului de clienţi business: Internet, VPN, linii închiriate, pachete de servicii (bundle 2Play), servicii WiMAX (Easy2BiNet ENTRY), dar şi segmentului rezidenţial: servicii WiMAX (Easy2BiNet START). De asemenea, Radiocom furnizează servicii de comunicaţii electronice prin HUB-ul de satelit propriu.

Radiocom a fost înființată prin Hotărârea de Guvern nr. 372/1998, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Radiocomunicații. Potrivit actului constitutiv, Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. este o societate comercială pe acțiuni, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, fiind și o societate de interes public. Societatea Națională de Radiocomunicații S.A.  are sediul la București și patru sucursale naționale fără personalitate juridică, la București, Cluj, Iasi și Timișoara și 615 puncte de lucru naționale. Compania are 1.400 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 300 de milioane de lei.

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională  a desemnat firma de executive search George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate în procesul de recrutare şi selecţie, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Misiunea postului

Noua conducere, atât prin membrii Consiliului de Administrație, cât și prin conducerea executivă, va avea ca misiune principală aducerea companiei la standarde europene într-o perioadă rezonabilă de timp, fiind mandatată cu o vastă putere și o autoritate extinsă. Direcțiile și acțiunile strategice de urmărit în acest demers vor fi discutate cu cei care vor candida pentru aceste posturi în fazele avansate ale procesului de recrutare, astfel încât cel puțin o parte dintre acestea și o serie de obiective cuantificabile generice să poată fi incluse în contractele de mandat; criteriile de performanță vor fi identificate și detaliate în cel mai scurt timp posibil, după preluarea posturilor.

Rolurile și responsabilitățile generale pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General sunt cele obișnuite pentru orice post similar din mediul privat sau companii publice de dimensiuni comparabile. Atribuțiile specifice pentru aceste posturi în cadrul Radiocom se regăsesc în statutul companiei, actul constitutiv și celelalte instrumente care reglementează activitatea companiei. Aceste documente pot fi consultate pe site-ul companiei, respectiv www.radiocom.ro.

Profilul candidatului ideal este profilul obișnuit corespunzător nivelului de senioritate necesar ocupării unui asemenea post într-o companie privată sau publică de mari dimensiuni și cu o mare complexitate a activității.

Vă rugăm să transmiteți un C.V. detaliat la adresa de e-mail [email protected], specificând postul pentru care candidați. Confirmarea primirii candidaturii se va face exclusiv prin e-mail cu "reply" la adresa de la care a fost trimis mesajul inițial, precizând numele consultantului care confirmă înregistrarea candidaturii. Termenul pentru depunerea candidaturilor este de 30 de zile de la data primei apariții publice a anunțului. Data primei apariții a anuntului: **********.

Candidaturile primite după acest termen ar putea să nu mai fie luate în considerare.

Candidații care nu sunt invitați la interviu într-un interval de maximum 45 de zile de la data primei apariții publice a anunțului, vor fi considerați respinși fără să mai fie necesară o altă confirmare a respingerii candidaturii.

Nota: acest anunț a fost publicat în presa centrală din Romania, pe site-ul consultantului (www.georgebutunoiu.com) și pe cel al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. (www.radiocom.ro).