In conformitate cu OUG 109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ROMGAZ a selectat S.C . George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i  oferi asistenta in procesul de selectie in vederea desemnarii   Membrilor  in Consiliul de Administratie al SNGN ROMGAZ  S.A.

 1. CRITERIILE OBLIGATORII DE CALIFICARE CARE VOR STA LA BAZA SUNT:
 1. Absolvent ( a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;
 2. Minimum 10 ani experienta profesionala;
 3. Minimum 5 ani experienta in pozitii de conducere;
 4. Experienta anterioara ca membru intr-un consiliu de administratie;
 5. Experienta de lucru in companii cu cifra de afaceri de cel putin 200 Milioane Euro;
 6. Cunoasterea limbii romane;
 7. O buna imagine publica si reputatie profesionala
 1. PRINCIPALELE CRITERII DE SELECTIE CARE SE VOR AVEA IN VEDERE:
 1. Studii post-universitare in  institutii de invatamant superior reputate;
 2. Experienta in companii care opereaza in urmatoarele industrii: petrol si gaze utilitati publice, productie de energie, alte firme cu activitati de productie pe scara larga in domeniul industrial;
 3. Cunostinte despre piata de capital, companii listate la Bursa;
 4. Experienta in implementarea si utilizarea sistemelor informatice complexe de tip ERP si BI;
 5. Cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea companiei;
 6. Experienta in managementul  financiar-analiza, planificare, trezorerie, raportari;
 7. Cunostinte de guvernanta corporativa;
 8. Experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii;
 9. Cunostinte si experienta in planificarea strategica, managementul riscului, management organizational si al performantei;
 10. Experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare.

Modul de depunere al candidaturii: CV-urile candidatilor vor fi trimise numai in format electronic pe adresa de e-mail [email protected] pana cel tarziu in data de 16 aprilie 2018 ( 30 zile de la data postarii anuntului).

Candidatii selectati de catre firma de recrutare in urma interviurilor vor depune urmatoarele documente necesare pentru inregistrarea candidaturii, pe suport de hartie in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “ Procedura de selectie pentru Administrator  ROMGAZ, Nume si Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta S.C. George Butunoiu SRL, Str. Andrei Muresanu nr. 17, sector 1 Bucuresti:

 
 • Opis;
 • Curriculum Vitae in limba romana;
 • Cazier judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Doua scrisori de recomandare care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;
 • Copie a actului de identitate;
 • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
 • Acte care fac dovada experientei de minimum 10 ani experienta profesionala totala dintre care 5 ani in pozitii de conducere;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind vechimea in munca si de experienta manageriala
 • Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;
 • Declaratie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de desfacere a contractului individual de munca din motive imputabile lui/ei;
 • Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie;
 • Declaratie de intentie a candidatului, in conformitate cu prevederile HG 722/2016. Ea va contine legatura dintre profilul candidatului si obiectivele care trebuie sa le realizeze conform scrisorii de asteptari a angajatorului, exemple de indicatori pe care candidatul ii considera oportuni pentru monitorizarea si remunerarea performantei, aprecierii cu privire la provocarile specifice cu care se confrunta societatea angajatoare, constrangeri, riscuri si limitari pe care candidatul le-ar putea intampina in implementarea masurilor propuse.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie.

Toate aplicatiile ( Cv-urile trimise pe e-mail) primesc confirmare de primire cu “reply” catre adresa de la care au fost trimise, raspuns trimis de catre consultantul S.C George Butunoiu Group SRL.

ATENTIE: mesajele automate de la server nu sunt considerate confirmari de primire! Daca nu primiti aceasta confirmare de primire va rugam sa retrimiteti aplicatia sau sa contactati reprezentantii SC George Butunoiu Group SRL la nr. 0212332093.

Nota: acest anunt a fost publicat in presa centrala din Romania si pe site-urile consultantului (www.georgebutunoiu.com) si pe cel al S.N.GN. Romgaz S.A. (www.romgaz.ro).