Obligaţiile fiscale pe care le-au declarat contribuabilii la data de 25 mai nu sunt considerate restante până pe 25 iunie.

Dar, după această dată, se aplică regimul normal de administrare fiscală, a explicat vineri preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – ANAF, Mirela Călugăreanu, la o dezbatere organizată de PwC România.

Intrarea în regim normal de administrare fiscală

„Nu, această categorie de obligaţii fiscale nu este considerată ca fiind restantă. Mai mult decât atât, în data de 27 aprilie Guvernul României a adoptat o reglementare în acest sens prelungind efectele actului normativ de bază până la data de 25.06.2020.

Până la această dată această categorie de obligaţii fiscale nu este considerată restantă, nu se calculează obligaţii fiscale accesorii şi nu se declanşează procedurile de executare silită.

După data de 25.06.2020 intrăm în regimul normal de administrare fiscală a acestor creanţe fiscale.

”Se reiau procedurile de executare silită”

Adică se reiau procedurile de executare silită, se reia calculul accesoriilor şi obligaţiile fiscale după data de 25.06 dobândesc caracter de obligaţii fiscale restante, desigur dacă nu se aplică opţiunea de a apela la o facilitate fiscală cum ar fi de exemplu eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale”, a spus Mirela Călugăreanu, întrebată fiind dacă în perioada 25 mai – 13 iunie contribuabilii nu achită obligaţiile fiscale pe care le-au declarat la data de 25 mai, pe această perioadă ele sunt declarate restante şi produc accesorii.

Ea a afirmat că în primele patru luni ale anului încasările brute au fost mai mari decât cele realizate anul trecut.

„În primele 4 luni, veniturile bugetare au înregistrat o uşoară contracţie. Mă refer la încasările nete.

”Încasări brute superioare”

Ţinând seama însă de faptul că nivelul rambursărilor de TVA în primele patru luni ale anului curent s-a situat la 9,9 miliarde de lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când s-au rambursat 6 miliarde de lei rezultă un plus de 3,1 miliarde de lei.

Ceea ce doresc să pun în evidenţă este faptul că în aceste prime patru luni ale anului 2020 încasările brute din fericire au fost superioare cu circa 2 miliarde încasărilor înregistrate în anul precedent”, a declarat Mirela Călugăreanu.

De asemenea, ea a precizat că în aceste prime patru luni ale anului 2020 sumele declarate de contribuabili la bugetul general consolidat au înregistrat o creştere de peste 9%, ce creează un potenţial însemnat de încasare în perioada următoare.