Conform calendarului pus la dispoziție pe site-ul oficial al Fiscului, aceste declarații trebuie depuse până la data de 20 decembrie:

 1. declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat (formularul 100);
 2. declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna noiembrie (formularul 112, a cărui depunere implică și plata taxelor salariale);
 3. declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna noiembrie (formularul 224);
 4. decontul de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300);
 5. decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna noiembrie (formularul 301);
 6. declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată (formularul 307);
 7. declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (formularul 311).

Trebuie achitat impozitul reținut la sursă

De asemenea, trebuie achitat impozitul reținut la sursă în noiembrie de către plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din salarii, din premii și jocuri de noroc, din alte surse, precum și pentru veniturile obținute de nerezidenți, până pe 20 decembrie. Totodată, mai trebuie achitate și contribuțiile sociale pentru luna precedentă.

Ce taxe trebuie plătite

 1. taxa pe valoarea adăugată;
 2. taxa pentru licența de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2019 (organizatorii de jocuri de noroc);
 3. taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor (organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine);
 4. taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc online);
 5. taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale.