Firma desemnată de ANCOM pentru a prelua aceste servicii este Compania Națională Poștă Română S.A.

”Conform prevederilor legale în vigoare, ANCOM are obligaţia de a desemna, până la dată de 31 decembrie 2019, unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru a asigura furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal pe întreg teritoriul naţional”, se arată într-un comunicat emis joi de autoritate și preluat de news.ro.
Dată limita pentru depunerea ofertelor pentru a prelua serviciile de furnizare poștale universale a fost 6 noimebrie, iar Poștă Română a fost singură compania care s-a arătat interesată.
”Rezultatele procesului de analiză a documentaţiei depuse de CNPR s-au concretizat în sensul propunerii ANCOM pentru desemnarea CNPR că furnizor de serviciu universal, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare din domeniul serviciilor poştale”, se mai menționează în comunicat.
Calitatea de furnizor al serviciului universal acordă prestatorului dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale şi de a încheia acorduri operaţionale, dreptul de a folosi formularele internaţionale specifice şi de dreptul de a aplică tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora.
”Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor din sfera serviciului universal după dată de 31 decembrie 2019, dată la care expiră calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR, se impune adoptarea în regim de urgenţă a acestui proiect de decizie, termenul de consultare fiind de 10 zile”, a precizat ANCOM.
Obligațiile principale ale operatorului care asigura serviciul poștal universal este de a asigura în fiecare localitate de pe teritoriul național cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţîn o livrare la fiecare adresă indicată în fiecare zi lucrătoare, în cel puțîn cinci zile pe săptămână, cu excepția localităţilor situate în zone foarte greu accesibileunde frecvenţa de livrare stabilită de ANCOM este mai mică. Prețurile pe care Poștă Română trebuie să le practice pentru asigurarea acestui serviciu trebuie să fie accesibile, uniforme, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, avându-se în vedere asigurarea unui echilibru între eficienţa economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal şi dezvoltarea reţelei poştale publice.
Serviciului poștal universal cuprinde: colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale având că obiect trimiteri de corespondenţă, imprimate şi pachete mici, în greutate de până la două kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 kg şi la 20 kg (inclusiv) expediate din afară teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandată; serviciul de trimitere cu valoare declarată; colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale şi serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecţie socială şi a documentelor de informare întocmite de Casă Naţională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poştale care fac obiectul acestui serviciu.