În opinia AmCham România, procesul de transformare a României, de consolidare a poziției strategice a țării trebuie așezat pe baze solide, între care evidențiem:

 • Echilibrul puterilor în stat, independența justiției, creșterea capacității de bună guvernare și combaterea corupției și abuzului de putere.
 • Un stat de drept modern, performant și etic, prin respectarea rolurilor instituționale,  transparență, responsabilitate și aplicarea consistentă și echitabilă a legii.
 • Materializarea potențialului economic și politic al României ca vector strategic regional de stabilitate, securitate și prosperitate în spațiul euro-atlantic, dublată de oportunități echitabile de bunăstare și dezvoltare pentru fiecare cetățean și generațiile viitoare.
 • Combaterea corupției, care rămâne o amenințare gravă și directă la securitatea națională și un obstacol major împotriva dezvoltării României, prin capturarea și irosirea unor resurse critice în detrimentul proiectelor strategice naționale de care România are atâta nevoie pentru a recupera decalaje în domenii cheie pentru societate și economie.
 • Reforme structurale intensificate și măsuri de aplicare consistentă și nepărtinitoare a legii, eliminarea distorsiunilor instituționale, a deturnării unor instrumente și mecanisme instituționale de la scopul și mandatul lor legal și constituțional.
 •  Evitarea oricăror interferențe în politic, economic, justiție și presă, deblocarea filtrelor arbitrare de funcționare, soluționarea marilor cazuri de corupție și evaziune fiscală, fără abuzuri și fără influențe inadecvate, cu accent pe condițiile de legalitate, recuperarea efectivă și promptă a prejudiciilor și prevenție.

Este nevoie ca instituțiile statului să acționeze în parametrii constituționali, cu respectarea valorilor democratice, prin consultări publice de substanță și dialog instituțional constructiv și în termeni rezonabili pentru toate părțile implicate, pentru implementarea următoarelor direcții pe care le considerăm prioritare pentru România:

 • Dezbaterea transparentă a pachetului de legi privind justiția, pe baza unor politici moderne și a bunelor practici în domeniu.
 • Resetarea structurală și modernizarea mecanismelor instituționale sistemice, prin instituirea unor instrumente eficiente de control și echilibru democratic care să garanteze separația puterilor în stat, asigurarea autonomiei, eticii și integrității în scopul protejării interesului general.
 • Asigurarea unei justiții independente și eficiente în limitele cadrului constituțional, ferite de ingerințe partizane, politizare și enclavizare.
 • Modernizarea legilor de organizare si funcționare ale principalelor instituții din aparatul statului de drept, prin instituirea și întărirea unor mecanisme de verificare și instrumente de răspundere, inclusiv control parlamentar și civil real și eficient, delimitarea competențelor legale și operaționale, stabilirea limitelor de acțiune și a garanțiilor respectării statului de drept și drepturilor și libertăților fundamentale, introducerea unor regulamente și standarde de etică și integritate, performanță și control al riscurilor.
 • Implementarea pragmatică a regulilor de bună guvernare, în special în ceea ce privește transparența și predictibilitatea la toate nivelurile procesului legislativ.
 • Dezvoltarea unui model de țară multi-generațional, asumat consensual, pentru o Românie prosperă, cu o identitate vibrantă și competitivă, valori comune și domenii de performanță sustenabilă, o ancoră unitară de stabilitate regională și europeană și un partener strategic predictibil și credibil.

Având în vedere importanța și necesitatea stringentă a reformei în justiție, în scopul întăririi statului de drept pe baze consensuale, facem un apel în egală măsura la dialog constructiv și contribuții fundamentate din partea tuturor vectorilor politici și civici avizați.