Trendurile demografice şi calitatea sistemului educaţional din România indică perspective pesimiste pentru forţa de muncă a României. În condiţiile în care procesul de îmbătrânire şi numărul tot mai scăzut de absolvenţi de studii superioare (de 14% din totalul absolvenţilor) au devenit tendinţele ultimilor 20 de ani, şansele ca sectoarele economice cu valoare adăugată mare să se dezvolte se reduc, iar actualul raport de 43% dintre pensia medie şi salariul mediu va ajunge la 28%.

Domeniile unde se produce valoare adăugată mare cum sunt IT, inginerie, auto au nevoie de forţă de muncă bine calificată şi de cercetare- inovare.

Din aceste motive, sistemul educaţional trebuie restructurat şi adaptat la cerinţele economiei pentru că, în prezent, există discrepanţe între funcţionarea învăţământului şi nevoile pieţei.