Pentru ALRO S.A., unul din obiectivele cheie în 2021 este acela de a crea valoare printr-o creștere sustenabilă și prin dezvoltare pe termen lung.

Astfel, așa după cum ne-au comunicat reprezentanții companiei, ALRO  alocă resurse importante pentru reducerea amprentei sale de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a proceselor sale și pentru creșterea profitabilității produselor, prin mărirea ponderii produselor cu valoare adăugată mare și foarte mare și a calității acestora. Prin urmare, Programul de investiții pentru 2021 al ALRO include investiții care sunt esențiale pentru a asigura capacitatea și condițiile tehnice necesare pentru susținerea obiectivului strategic al ALRO de a atinge 120.000 tpa de produse laminate plate și de a reduce dependența de energie electrică a proceselor sale tehnologice, prin creșterea gradului de reciclare și utilizare a deșeurilor din aluminiu

si printr-o permanentă scădere a ratelor de consum de energie, dar și condițiile necesare pentru conformarea ALRO cu cerințele de mediu potrivit noilor reglementări europene (respectiv Cele mai bune tehnici disponibile – „BAT”), crescând în același timp fiabilitatea echipamentelor de producție importante.

În 2020, piața globală a aluminiului s-a caracterizat prin evenimente majore care au influențat evoluția ALRO. Multe dintre aceste evenimente au fost generate de pandemia globală de COVID19 și au dus la scăderea cererii de produse din aluminiu și aliaje de aluminiu, în special în domeniile aeronautic și auto, din cauza fluctuației activității unora dintre clienții ALRO și a problemelor de logistică, și implicit la scăderea prețurilor aluminiului. Acestor evenimente li s-a adăugat și plângerea formulată de unele companii americane privind stabilirea de tarife anti-dumping împotriva importurilor din 18 țări, inclusiv asupra unor produse din aluminiu de origine română, ceea ce a pus și mai multă presiune pe vânzările de table și benzi pe piața americană. Toate aceste evenimente, împreună cu incertitudinea privind rezolvarea rapidă a crizei sanitare, au determinat ALRO să acționeze cu prudență pe plan investițional și să suspende anumite proiecte de

investiții incluse în Programul de Investiții pentru anul 2020, acestea fiind incluse în programul anticriză care a fost accelerat în anul 2020 pentru optimizarea atât a costurilor cât și a procesului de producție în conformitate cu noile condiții de piață.

Ca o consecință directă a acestor factorilor, în 2021, ALRO își va concentra atenția în special asupra proiectelor de investiții ce vizează creșterea producției cu valoare adăugată mare și foarte mare în Divizia Aluminiu Prelucrat, respectiv a produselor laminate plate, prin creșterea cantității de aluminiu topit provenit din deșeuri reciclate și creșterea capacității de turnare sleburi, îmbunătățirea eficienței energetice în vederea reducerii ratelor de consum și a amprentei de carbo