Avizul pentru începerea lucrărilor ar urma să coste 100 de lei pe lucrare, recepţia tehnică pentru lucrări de măsurători terestre – 300 de lei, recepţia tehnică pentru lucrări de geodezie şi cartografiere – 500 de lei, recepţia cadastrală – 120 de lei pe imobil, iar notarea în cartea funciară – 100 de lei, potrivit anexei la proiectul de ordin.

Potrivit referatului de aprobare postat pe site-ul ANCPI, tarifele nu au mai fost actualizate din anul 2009, iar între timp au apărut şi reglementări referitoare la accesul gratuit al unor instituţii la anumite categorii de informaţii.

"Tarifele pentru serviciile furnizate în prezent de ANCPI şi unităţile sale subordonate, precum şi taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei au fost aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (…) De asemenea, prin Ordonanţa 35/2016 (…) au fost introduse prevederi referitoare la accesul gratuit, direct, permanent al autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice şi altor entităţi expres desemnate la platforma şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară. Aceste prevederi legale în vigoare, precum şi indicele de inflaţie înregistrat în perioada 2009 – 2017 justifică necesitatea amendării cadrului normativ care reglementează tarifele pentru serviciile furnizate de ANCPI/OCPI, în sensul modificării cuantumului tarifelor existente, dar şi al extinderii serviciilor puse la dispoziţia beneficiarilor, prin implementarea de servicii online", se arată în referat.

Conform aceleiaşi surse, în proiectul de ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi instituţiile subordonate au fost păstrate scutirile deja existente şi au fost introduse noi scutiri, de care vor beneficia cultele religioase şi practicienii în insolvenţă. În plus, a fost introdus un nou capitol privitor la abonamentele pentru accesul la seturi de date deţinute de ANCPI. 

SURSA: Agerpres