Prin intervenția Soarelui, tabloul astral al săptămânii viitoare va deveni complex, bogat și puternic. Nota generală este de sporire a capacității de influențare sau de modelare a mentalului nostru cu tot ceea ce este mai bun, mai profitabil, mai activ în domeniul învățării, al valorificării informațiilor și educației, prevăzute de un cadru al școlarității mici sau „înalte“, ori chiar academice. În Gemeni, se mai află Jupiter, Venus (adică cei doi benefici) și Mercur, guvernatorul acestei zodii. Acesta din urmă are un plasament minunat, care nu se petrece decât o dată la aproximativ un an, ceea ce îi dă o virtute specială, și anume, aceea de a-și putea etala toate calitățile și de a permite valorificarea lor în planul relațiilor interumane, dar și al unor domenii selective de viață socială și profesională

Cadrul general al săptămânii cuprinse între 18 și 24 mai

Profilul săptămânii este alcătuit din totalitatea vibrațiilor astrale distribuite, mai mult sau mai puțin egal, pe casele cerului. Astfel, decelăm o poziție mai veche, care nu se va epuiza decât peste mulți ani, dar care, acum, devine mai puternică prin impactul negativ al cuadraturii pe care îl face Uranus la 11° Berbec și Pluton la 11° în Capricorn. Este vorba de două planete care susțin, una, acțiunea, inițiativa, ambiția și puterea de a sparge niște tipare, niște bariere sau de a forța niște uși închise („berbecele“ nu este altceva decât o armă de luptă, folosită din antichitate până în prezent, care funcționa pe principiul berbecului ce dă cu capul într-un obstacol până îl doboară), iar cealaltă, Uranus, care susține noul și revoluția cu orice chip, care se află, chiar în zodia acestui tip de atac: cu capul înainte, la propriu și la figurat. Capricornul, tot un simbol animal, nu este asociat cu lupta, ci cu efortul de a rezista, „capra care urcă stânca în genunchi“, este, nu doar un simbol al zodiei, ci și un fel de a se purta al celor născuți în această zodie, care îndură, trag la greu și, în cele din urmă, răzbesc. Este mai greu de spus, în cazul Capricornului, dacă este vorba de o „victorie“, pentru că acest semn nu îndeamnă și nu susține nicio bătălie, ci el patronează evoluția lentă, progresul, în ciuda tuturor piedicilor sau chiar a neputințelor trupești. De aici și ipostaza sacrificiului de sine.

Lupta dintre Nou și Vechi

Ridicând toate aceste considerații de la particular la general și proiectându-le la nivelul instrumen­te­lor de lucru ale astrologiei financiare, trebuie să înțelegem actualul moment astral, susținut de perechea Uranus/Pluton pe axa Berbec/Capricorn, ca fiind încleștarea dintre Nou și Vechi, între revoluția necesară și procesul de evoluție obligatorie, care trebuie să se epuizeze. Uranus patronează tinerețea (ca factor uman) și revoluția, schimbarea, modernizarea (mai ales a tehnologiei, a stilului de muncă), în timp ce zodia Capricornului susține tradiția, legătura organică cu trecutul, conservatorismul, iar Pluton, localizat aici, dă o grea lovitură tocmai acestor structuri ale trecutului, care se manifestă cel mai direct și vizibil, la nivelul instituțiilor, al autorității statului (oricare ar fi el, indiferent de „culoarea“ politică sau de evenimentele momentului, care înclină balanța spre o formă sau alta de guvernământ).

Războiul structurilor

Acest fenomen de demolare, mai puternic resimțit în ultimul timp în unele state, privit de către unii analiști drept anarhie, se află, de câteva zile, și se va afla în continuare, încă două săptămâni, în spațiul conflictelor deschise. De aici și toate tipurile de contestare a unei mai vechi ordini (politice, economice sau chiar sociale). Ele se vor intensifica și vor pune o bornă cu marcajul acestui moment pe drumul schimbărilor viitoare, care vor dura ani de zile. Conflictele deschise, de stradă, vor avea loc acolo unde criza este mai puternică și nu mai suportă așteptare. Formele de contestare, chiar dacă privesc un cadru cu precădere administrativ sau juridic ori legislativ, au impact asupra bunului mers al treburilor economice. Greve, sabotaje, proteste, opoziții categorice vor fi principalele forme de manifestare a voinței unui grup care este nemulțumit de starea actuală a lucrurilor, altele decât cele justificate de mișcările sindicale. Vremea acestora se apropie.

Resursele

Al doilea aspect astral, care privește săptămâna viitoare, este continuarea evenimentelor patronate de zodia Taurului care este locuită, până în dimineața zilei de 21 mai, de Soare. Ele vor fi susținute de Marte până pe 31 mai, timp suficient pentru a consolida sau finaliza o serie de inițiative pe care acestea le-au declanșat, din 20 aprilie încoace, în planul „temeliei“ unor activități economice, manifestate cu precădere în domeniul industriei, agriculturii, construcției, exploatării pământului, în general, și a subsolurilor bogate în zăcăminte și resurse minerale, în special.
Marte, poate mai mult decât toate celelalte planete care au traversat, în ultimul timp, zodia Taurului, este menit a promova noi atitudini, a susține inițiative dintre cele mai importante cu privire la exploatarea unor resurse, care au stârnit reacții negative, proteste, contestații, divergențe de opinie exprimate public, conflicte de interese, radicalizarea discursului public pe această temă.

Regionalizarea

În ceea ce privește țara noastră, tot ultimele săptămâni au fost cele mai fierbinți în privința „regionalizării“, a ceea ce ține de „oicumenă“ („teritoriile populate permanent, unde comunităţile umane trăiesc în aşezări stabile, reprezentând două treimi din suprafaţa uscatului“ sau, conform DEX: „(…) gr. oikoumene: teritoriu în care o comunitate etnică îşi construieşte aşezări stabile“). În mod firesc pentru o analiză astrologică (poate mai puțin explicabilă pentru alte domenii de analiză), toată precipitarea pe acest subiect s-a produs când Taurul a început să fie tranzitat de o serie de planete, pentru că acest semn zodiacal locuiește în casa a IV-a a Pământului, a teritoriului oicumenei!, a granițelor țării, a lucrurilor moștenite, primite (sau transmise) din generație în generație, sau a strămoșilor și a tradiției, a limbii și a cutumelor, ceea ce a creat reticențe justificate și conflicte de interese. Așa se explică și graba (nejustificată, în ochii unora) de a duce la bun sfârșit acest proiect care, probabil, la nivelul discuțiilor de principiu, se va încheia în preajma datei de 31 mai 2013. Aplicarea măsurii regionalizării va ridica însă, în plan practic, alte ipostaze conflictuale, pe care le vom analiza la timpul cuvenit.

Să negociem!

Aceasta ar trebui să fie deviza generală chiar și a celor care nu sunt implicați în fapte de comerț. Oamenii ar trebui să discute, să analizeze, să cântărească, să ofere o contrapropunere, să recurgă la capcane lingvistice și la „șicane“ diplomatice, să se retragă strategic de la masa negocierilor, să cedeze greu în fața unor oferte (oricât de tentante ar fi), să facă observații pertinente, să aducă contraargumente documentate, ri­dicând ștacheta personală (sau a cauzei pe care o susțin) până la cer, să ofere alternative, să dea dovadă că știu ce spun dar, mai ales, că pot să realizeze ceea ce propun, care nu pot fi lesne combătute (­stricându-le astfel imaginea!), să dea dovadă de maleabilitate, să facă dovada valorii personale, pe care să o invoce la momentul oportun, ca un atu irezistibil, ehee!, câte și mai câte strategii de negociere se pot realiza acum, pe fondul conjugării a patru tipuri de vibrații, toate pozitive, dar fiecare în felul ei.

Toți cei implicați în activități lucrative ar trebui să rețină că Mercur, cel care susține schimbul de idei, valorificarea informațiilor și dialogul în sine, nu rămâne în domiciliu (adică în zodia Gemeni) decât până în dimineața zilei de 31 mai, iar întregul context favorabil, construit de celelalte planete aflate în tranzit în același semn se epuizează până la 26 iunie. Va rămâne activ, până la 13 iulie, un Marte care va provoca însă certuri inutile sau dispute stridente, care pot strica tot ce s-a construit până acum.

Comerțul presupune dinamism

A face comerț înseamnă, printre altele, a te deplasa (prospecțiuni, documentare, cunoaștere, testare a piețelor etc.), a transporta mărfuri, a cumpăra materie primă și a vinde produse finite. Chiar dacă acum tranzacțiile se fac „virtual“, prin intermediul conexiunilor de internet, cunoașterea locului și a partenerilor de afaceri tot e necesară și, din fericire, în prezent, tot ceea ce ține de deplasarea oamenilor și a mărfurilor este bine aspectat astral. Sunt, de asemenea, favorabile toate tipurile de mijloace de transport rutier sau de cale ferată, parțial cele aeriene. Cele de apă, deocamdată, sunt nesusținute astral.
Piețele sunt acum factorul cel mai important pentru desfă­șu­rarea sau dezvoltarea unei activități comerciale. Fie că este vorba de piețele mici, de produse alimentare sau bunuri de consum, fie că este vorba de târguri, expoziții sau de marile depozite, „piața“ ca spațiu în sine, dedicat tranzacțiilor en gros sau vânzarii en detail, funcționează, cel puțin astral, bine, iar în unele țări și/sau orașe, chiar foarte bine.

Cu ochii pe lege

Ar mai fi o nuanță de accentuat: sunt favorizate mai ales activitățile comerciale desfășurate corect, cu păstrarea atentă a tuturor aspectelor legale (documente, taxe, condiții vamale, jurisdicție în domeniu) și, implicit, sunt supuse tuturor sancțiunilor, încălcările principiilor comerciale sau ale legilor locale ori internaționale. Pe această direcție ar fi de așteptat ca ilegalitățile să fie demascate și aduse la cunoștința publicului prin intermediul presei. Vâlva, scandalul în jurul unor conflicte comerciale se află în toi din punct de vedere astrologic. După cum nu ar fi surprinzător să aflăm că, la noi în țară sau în plan internațional, se vor adopta niște măsuri care să limiteze fraudele fiscale, transporturile ilegale sau chiar furturile mascate și favorizate de o serie de activități comerciale, adică mica și marea evaziune. După cum se observă, nu se pune problema, din punct de vedere astral, a unui patronaj expres în domeniul producției. De fapt, încă nu e momentul ca acest tip de activitate să ocupe prim-planul astrologic.

Vorba e bună, dar cartea e și mai bună

Contextul astral al acestei săptămâni, dar și al celor viitoare, până la mijlocul lui iulie, indică, din punct de vedere astrologic, că schimbul de idei, transmiterea informațiilor, dialogul sunt utile, necesare. Dar la fel de favorizate și de utile sunt, în aceste momente, și alte activități: lecturile utile activităților curente, învățătura ca o formă de evoluție permanentă prin studiu individual, lărgirea orizontului, aprofundarea cunoștințelor dobândite la școală sau universitate (de obicei, insuficiente pentru a-l transforma pe cel ce dorește să activeze în domeniul economic într-un personaj performant). Sunt utile și metodele moderne de învățare, și cele „mondene“ (conferințe, reuniuni, congrese, recepții, mese rotunde, întruniri etc.), dar și cele „antipatice“. Cu alte cuvinte, învățarea metodică rămâne de bază: comerciantul prost e întotdeauna ignorant.

Și chiar dacă mulți oameni de afaceri care au pornit de jos aveau, la un moment dat, în buzunar bani, și nu diplome flatante, când au ajuns să aibă prea mulți bani de administrat, și-au angajat specialiști, profeșioniști, ași și experți în domeniu. Iar aceia, vă asigur, aveau și școală, și diplome.

Urania urează cititorilor revistei Capital "Succes şi Progres"