Capital: Ce înseamnă ACROPO? De ce a fost înființată și care este scopul ei?
Iulian Offenberg:
ACROPO este o instituție publică care se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României şi exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore. Obiectivul general îl reprezintă limitarea apariţiei accidentelor rezultate ca urmare a derulării operaţiunilor petroliere în zone ale Mării Negre aflate sub jurisdicţia României.

Capital: În prezent, operațiuni offshore nu derulează decât OMV Petrom. Înființarea ACROPO poate fi legată de o certitudine a începerii operațiunilor și în alte perimetre?
I.O.: Înfiinţarea ACROPO nu are legătură directă cu certitudinea sau incertitudinea începerii unor operaţiuni petroliere în domeniul offshore la Marea Neagră, ci este o consecinţă a Directivei 2013/30/UE.

Capital: Cum a funcționat până acum, în lipsa unei legislații de securitate a operațiunilor și a unei autorități responsabile, activitatea pe o astfel de platformă? 
I.O.: Conform ANRM, pentru domeniul offshore la Marea Neagră sunt încheiate un număr de șapte acorduri petroliere. Aşa cum se arată şi în directiva 2013/30/UE, în lipsa unei legislaţii specifice siguranţei operaţiunilor petroliere offshore nu se pot realiza activităţi în acest sens. 

Capital: În ceea ce privește luarea unei decizii finale de investiție în perimetrele gazeifere din Marea Neagră, în afară de calculele economice ale companiilor, mai există vreun obstacol legislativ?
I.O.: Proiectele offshore din zona românească a Mării Negre au un profil de risc investițional specific şi, cu câteva excepții, sunt încă în etapa de explorare; deși s-au făcut unele descoperiri, niciuna nu a fost declarată comercială până acum. În ceea ce priveşte luarea unei decizii finale de investiţie în perimetrele gazeifere din Marea Neagră, pe lângă indicatorii de eficienţă economică, titularii acordurilor petroliere încheiate în conformitate cu Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului mai trebuie să parcurgă o serie de paşi procedurali în special în ceea ce priveşte autorizarea. În acest sens, se află în procedură parlamentară proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri referitoare la perimetre offshore. 
 

 

Capital: Dacă operațiunile vor începe, ce va urmări ACROPO în cadrul inspecțiilor la aceste firme? 
I.O.: ACROPO va aborda pericolele majore care sunt legate de industria offshore a petrolului și gazelor din Marea Neagră, în mod special de siguranța privind procesele, izolarea hidrocarburilor în condiții de siguranță, integritatea structurală, prevenirea incendiilor și a exploziilor, evacuarea și salvarea și limitarea impactului asupra mediului, rezultate în urma unui accident major. De asemenea ACROPO va acorda consultanţă de specialitate pe probleme de inginerie privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore proprietarilor, titularilor de acorduri petroliere şi/sau operatorilor dar şi altor instituţii interesate. Toate aceste activităţi vor fi tarifate.

Capital: Ce buget are instituția pentru anul 2018 și care este sursa ei de finanțare? 
I.O.: Bugetul ACROPO, aprobat pentru anul 2018, este de zece milioane lei şi este finanţat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului. După stabilirea activităţilor şi aprobarea ghidului privind recuperarea cheltuielilor realizate în exercitarea activităţilor esenţiale de la operatori/ titulari /proprietari, ACROPO va genera venituri proprii.

Capital: În ceea ce privește structura de conducere, au apărut informații în presă că aceasta ar fi remunerați la nivelul ANRE, până la 10.000 de euro pe lună. Este adevărat?
I.O.: Este o informaţie inexactă. Salarizarea demnitarilor ACROPO este la nivel de Secretar de stat respectiv de Subsecretar de stat, conform prevederilor legale. Mai mult, demnitarilor le este interzisă participarea în alte structuri de conducere remunerate.

Iulian Offenberg – scurt CV

✔ Liceul de marină din Orşova (1986)
✔ Universitatea tehnică din Petroşani ✔ Facultatea de maşini şi instalaţii electromecanice (1993)
✔ Inginer/șef serviciu în cadrul Regiei Autonome a Huilei 
✔ Consilier în cadrul Ministerului Economiei
✔ Consilier al ministrului Energiei
✔ Președinte al Agenţiei Naţională de Resurse Minerale
✔ Vicepreşedinte şi preşedinte ACROPO

Articol apărut în ediția numărul 4 a Revistei Capital, apărută pe data de 29 ianuarie 2018.