Este sfârșitul pentru aceste pensii: Le vom revizui. Cine va primi pensie mai mică

Potrivit programului de guvernare al USR, se dorește sprijinirea angajaților și a angajatorilor în contextul pandemic actual. USR vine cu soluţiii concrete pentru adaptarea relaţiilor de muncă la pandemie.

„Prin măsurile propuse ne propunem să întărim sprijinul pentru angajaţi şi angajatori în pandemie, soluţiii concrete pentru adaptarea relaţiilor de muncă la pandemie şi la modernitate şi răspunsuri în faţa crizei de resurse umane care va încetini dezvoltarea dacă rămâne neadresată. Pe plan social, urmărim reducerea sărăciei şi incluziunea şi protecţia grupurilor vulnerabile, alături de echitatea şi sustenabilitatea sistemului de pensii, cu eliminarea pensiilor speciale”, se arată în document.

Ce propune USR

În documentul care va fi depus luni în Parlament, USR propune creşterea valorii adăugate a muncii prin formarea şi creşterea competenţelor resurselor umane, pregătirea competenţelor pentru industriile viitorului prin stimulente fiscale, acces la fondurile europene destinate formării pentru angajatori, angajaţi şi universităţi pentru programe recurente de creştere a competenţelor şi încurajarea programelor şi la nivel de sector și prioritate pentru întreprinderile sociale de inserţie pentru accesul la stimulentele pentru angajarea persoanelor vulnerabile şi debirocratizarea acestora pentru a permite un timp de rambursare la angajator mai scurt de două luni de la aplicare, refacerea legislaţiei şi lărgirea practicii de achiziţii protejate; reformarea programului „A doua şansă” de la program anual seral la programe bazate pe credite luate în ritmul şi în intervalele de timp potrivite beneficiarilor, cu componente de practică, de acces online şi de acompaniere în învăţare.

USR dorește contracte de muncă flexibile

În plus, USR mai propune următoarele:

  • servicii şi infrastructură socială care să elibereze persoane din roluri de îngrijire şi asistenţă familială (pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi cu autonomie redusă) pentru piaţa muncii flexibilă cel puţin 300.000 de oameni în patru ani
  • scăderea poverii fiscale pe muncă şi un mecanism predictibil pentru creşterea salariului minim (  implementarea cu un sector-pilot pentru zero taxe pe salariul minim, care să contribuie şi la eliminarea muncii la gri sau la negru şi adoptarea unui mecanism predictibil de actualizare anuală a salariului minim pe economie)
  • introducerea contractelor de muncă multiflexibile, care permit angajatorilor şi angajaţilor să decidă individual condiţiile în care un angajat îşi desfăşoară activitatea, ce vor permite salariaţilor să realizeze un echilibru mai bun între viaţa de familie/personală şi locul de muncă

Formele alternative de flexi-muncă pe care le propune sunt: adaptarea programului de lucru, partajarea locului de muncă, comprimarea săptămânii de muncă, împărţirea atribuţiilor între mai multe persoane, continuarea schemei Kurzarbeit.

Se dorește implementarea tichetelor de muncă

Programul de guvernare doreşte finalizarea unui cadru legal simplificat în domeniul serviciilor, prin acordarea de tichete de muncă pentru lucrătorii sezonieri, zilieri, personalul de menaj şi îngrijire şi bone. Se va lărgi baza de colectare a contribuţiilor şi impozitelor şi a beneficiarilor cu cel puţin 30.000 de beneficiari (care vor angaja lucrători casnici) prin intermediul tichetelor de muncă; cel puţin 60.000 de lucrători casnici/prestatori care vor presta servicii prin intermediul tichetelor de muncă.

La un alt punct se menţionează actualizarea legii dialogului social şi redefinirea sectoarelor economice pentru a facilita posibilitatea negocierilor colective, digitalizarea şi transparentizarea dosarelor de reprezentativitate pentru partenerii sociali, întâlniri lunare ale Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) şi invitarea partenerilor sociali, cu rol consultativ, în şedinţele CNSU.

Desființarea pensiilor speciale

De asemenea, USR doreşte desfiinţarea pensiilor speciale pentru primari.

„Vom revizui pensiile speciale pentru a le alinia la principiul contributivităţii, fără să existe categorii profesionale exceptate de la acest principiu. Măsuri de reducere a decalajului dintre vârsta medie efectivă de pensionare şi vârsta nominală de pensionare pentru a încuraja vechimea în muncă. Oprirea fenomenului pensiilor mai mari decât salariile aceleiaşi persoane.

Eliminarea indemnizaţiilor pentru limită de vârstă din Codul Administrativ („pensiile speciale ale primarilor/CJ/vice”)”, se spune în document.

Conform programului, se are în vedere recalcularea pensiilor pentru eliminarea inechităţilor şi sustenabilitatea fondului de pensii.

USR propune:

  • urgentarea procesului de recalculare a pensiilor pentru eliminarea inechităţilor, reducerea decalajului dintre vârsta medie efectivă de pensionare şi vârsta nominală de pensionare;
  • creşterea plafonului deductibil de contribuţii opţionale la Pilonul III prin raportarea la salariul mediu brut garantat în plată;
  • creşterea anuală a contribuţiei la Pilonul II şi legislaţie pentru distribuirea fondurilor către beneficiari;
  • mărirea perioadei în care compensarea prin plata voluntară să fie posibilă („cumpărarea anilor de vechime în muncă”);
  • o creştere mai accelerată a pensiilor mici prin introducerea unor metode alternative la creşterea punctului de pensie (ex: a 13-a pensie, plafonată la valoarea pensiei medii) proporţional cu perioada de contribuţie;
  • vouchere pentru medicamente şi hrană pentru beneficiarii de pensie minimă, până lamomentul în care colectarea contribuţiilor la fondul de pensii permite creşterea pensiilor la nivelul acoperirii coşului de consum şi al costului lunar al medicamentelor;
  • redevenţele din exploatarea gazelor din Marea Neagră vor fi folosite pentru echilibrarea pensiilor românilor prin crearea Pilonului Offshore pentru toţi angajaţii. Fondurile de Pilon Offshore vor investi aceşti bani pe modelul Pilonului 2.