„Scăderea absorbţiei curente, respectiv valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise Comisiei Europene (CE) în luna octombrie faţă de septembrie, a fost cauzată de decizia autorităţilor române implicate în gestionarea fondurilor pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu de a retrage o parte din cheltuielile declarate CE. Această acţiune a fost necesară pentru efectuarea unor verificări suplimentare, în vederea asigurării faptului că acestea vor putea fi rambursate de către Comisie. După finalizarea procesului de verificare, cheltuielile au fost incluse în Declaraţia Finală de Cheltuieli, care va face parte integrantă din pachetul de închidere al programului operaţional, pe care statele membre trebuie să îl transmită CE până la data de 31 martie 2017, conform reglementărilor aplicabile cadrului financiar 2007-2013”, a spus Dinu.

Potrivit acestuia, rata de absorbţie finală nu va fi afectată, nivelul acesteia putând fi calculat numai după acceptarea de către CE a documentelor incluse în pachetul de închidere şi efectuarea plăţii soldului final.

Absorbţia curentă a fondurilor europene 2007-2013 a scăzut în luna octombrie, comparativ cu septembrie, din cauza Programului Operaţional Sectorial Mediu, reiese din datele Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Astfel, absorbţia curentă care reprezintă declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană a scăzut cu 0,07 puncte procentuale (reprezentând 11,7 milioane de euro), ajungând la 15,27 miliarde de euro (80,16%).

În ceea ce priveşte absorbţia efectivă, aceasta a crescut cu 1,85 puncte procentuale, la 14,77 miliarde de euro (77,54%).

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE), rata de absorbţie curentă era de 93,73%, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 113,42% (include top-up-ul solicitat de CE), pe Programul Operaţional Sectorial Mediu a scăzut la 78,55% (-0,26 p.p. comparativ cu septembrie), pe Programul Operaţional Regional – 85,04%, pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 67,54%, pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 77,31% iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 98,66%. Agerpres