Dintre acestea, aproape 140.000 au fost înregistrate de la începutul acestui an, alte 386.298, în anul 2017, 192.606, în anul 2016, iar între anii 2005-2015, au fost înregistrate 78.272 de imobile. Programul naţional se derulează în toate judeţele ţării, cărţile funciare fiind eliberate gratuit pentru cetăţeni. 

Programul naţional de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI, are ca scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăţilor imobiliare din România într-un registru unic şi se derulează la nivelul întregii localităţi sau la nivel de sector cadastral, prin lucrări contractate de către ANCPI şi primării. 

În acest an, pentru implementarea Programului naţional, ANCPI, prin oficiile teritoriale, a transmis primăriilor posibilitatea de a încheia contracte de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică, suma alocată fiind majorată la 155.000 lei, comparativ cu 150.000 de lei, în 2017 şi 135.000 de lei, în 2016.

Ca urmare a acestui demers, în anul 2018, 2.273 de primării din cele 2.747 eligibile au solicitat finanţare iar, până în prezent, 754 dintre acestea au încheiat contracte de prestări servicii cu persoane juridice sau fizice autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor.

În ceea ce priveşte stadiul implementării PNCCF, în prezent, dintre cele 3.181 de UAT- uri din România, 46 de comune din 18 judeţe sunt cadastrate în proporţie de sută la sută, precum şi 2.187 de sectoare cadastrale, din peste 695 de comune. 

La această dată, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în peste 2.500 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), care depăşesc 4,5 milioane de imobile, echivalentul a aproximativ 3,5 milioane de ha. Totodată, sunt în desfăşurare lucrări de cadastru general la nivelul întregii localităţi, în 182 de UAT-uri, precum şi în peste 17.800 de sectoare cadastrale, contractate de primării, pentru înregistrarea sistematică a terenurilor agricole, precum şi a imobilelor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional.

Obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, gestionat de ANCPI. Programul naţional este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI (peste patru miliarde de lei), dar şi din fonduri externe nerambursabile, obţinute prin Programul Operaţional Regional (în cuantum de peste 300 de milioane de euro). AGERPRES