În cererea sa, preşedintele Băsescu atrage atenţia asupra faptului că legea supusă reexaminării are ‘un caracter individual’ şi nu reglementează o relaţie socială generală, ci o prealabilă înţelegere.

‘Aşadar, legea supusă reexaminării are un caracter individual, ea fiind concepută nu pentru aplicarea ei la un număr nedeterminat de cazuri concrete, ci într-un singur caz prestabilit expres, pentru realizarea tranzacţiei cu The Rompetrol Group N.V., o societate cu sediul în Strawinskylaan 807, Amsterdam, Olanda. Această soluţie legislativă nu reglementează o relaţie socială generală, ci o prealabilă înţelegere, adică un acord de voinţă între The Rompetrol Group N.V. şi Guvern’, se arată în cererea preşedintelui Băsescu.

El subliniază că, în situaţia de faţă, stingerea litigiilor respective se putea realiza pe calea unei tranzacţii între Ministerul Finanţelor Publice şi The Rompetrol Group N.V., printr-o hotărâre adoptată de Guvern, potrivit competenţei sale de administrare a proprietăţii statului.

‘Totuşi, Guvernul a ales calea unei iniţiative legislative, pe care a depus-o în Parlament. În urma adoptării de către Parlament a proiectului de lege amintit, puterea legislativă a încălcat dispoziţiile articolului 1 alineatul (4) din Constituţia României, deoarece şi-a arogat competenţa de legiferare, cu încălcarea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. În acest sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 600/2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1060/26.11.2005 şi prin Decizia nr. 970/2007, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 796/22.11.2007. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013, în sensul respingerii acestei legi’, completează şeful statului, în cererea transmisă Parlamentului.

În documentul citat se aminteşte că legea respectivă are ca obiect aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul român, în calitate de proprietar al acţiunilor deţinute în cadrul SC Rompetrol Rafinare – SA şi The Rompetrol Group NV.

‘Astfel, cele două părţi semnatare îşi asumă un angajament de cumpărare din partea The Rompetrol Group N.V. a unui pachet minoritar de acţiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A., deţinut în prezent de Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) în schimbul a 200 de milioane dolari SUA. Ca o premisă a implementării tranzacţiei mai-sus amintite, OPSPI va face demersuri utile şi necesare pentru ca toate procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi măsurile administrative iniţiate împotriva S.C. ‘Rompetrol Rafinare’ – S.A. să înceteze. De asemenea, cele două părţi stabilesc constituirea unui fond de investiţii kazah-român, sub forma unei societăţi cu structura acţionariatului 80% The Rompetrol Group şi 20% statul român, care va investi în proiecte din domeniul energetic’, se subliniază în cererea citată.

Pe 26 iunie, Curtea Constituţională a României a decis că este constituţională legea privind Memorandumul de înţelegere încheiat între statul român şi Grupul Rompetrol în raport de motivele invocate. Decizia este definitivă şi general obligatorie.

La sfârşitul lunii mai, democrat-liberalii au atacat la CCR legea care aproba acest memorandum. PDL considera un motiv de neconstituţionalitate prevederile unei clauze din memorandum care spune că ‘toate procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care sunt legate, direct sau indirect de litigiu (inclusiv litigiul), să fie stinse în mod irevocabil, fără judecarea pe fond şi imediat ulterior stingerii acestor litigii’. De asemenea, democrat-liberalii au reclamat sechestrul instituit de Autoritatea Naţională pentru Administrarea Fiscală asupra activelor RRC şi titlul de executare silită din data de 17 noiembrie 2010, cerând să fie revocate şi ridicate.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, pe 21 mai, proiectul de lege privind Memorandumul de înţelegere între statul român şi Rompetrol. Grupurile parlamentare ale deputaţilor PDL şi PP-DD au anunţat atunci că au votat împotriva proiectului de lege, acuzând faptul că prevederile memorandumului vor produce prejudicii statului român.

Guvernul a aprobat, prin proiect de lege, Memorandumul de Înţelegere dintre statul român şi The Rompetrol Group N.V. (TRG), semnat la Bucureşti la 15 februarie, potrivit căruia TRG va cumpăra de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) 26,6969% din acţiunile emise de RRC în schimbul a 200 milioane de dolari.

Din această sumă, 175 milioane de dolari reprezintă preţul acţiunilor de vânzare, iar 25 de milioane de dolari prima convenită de părţi pentru dobândirea, de către TRG, a majorităţii absolute de vot în RRC (Rompetrol Rafinare-Petromidia – n.r.) care îi va permite, conform Legii 31/1990 a societăţilor comerciale să adopte orice decizie referitoare la RRC.

‘Memorandumul reglementează termenii generali ai unei tranzacţii complexe între statul român şi The Rompetrol Group N.V. (TRG) deţinut de grupul KazMunayGas, care este structurată pe trei componente majore: un angajament de cumpărare printr-o procedură competitivă a unui pachet de acţiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al SC Rompetrol Rafinare SA (RRC) deţinut în prezent de Ministerul Economiei prin Oficiul Participaţiilor Statului Privatizării în Industrie, la un preţ minim garantat de 200 milioane dolari SUA; statul român îşi va menţine o participaţie nediluabilă de 18% pe o perioadă de 3 ani, iar după expirarea acestei perioade va avea posibilitatea să implementeze o nouă procedură de privatizare pentru vânzarea acesteia’, potrivit Executivului român.

Potrivit documentului, după expirarea perioadei de interdicţie de vânzare a pachetului de 18%, OPSPI va avea dreptul de a dispune de acţiunile rămase în totalitate sau în parte, iar TRG va avea în continuare drept de preferinţă la cumpărarea acestora.

Documentul mai prevede constituirea unui fond de investiţii de 1 miliard de dolari cu o participare a statului roman sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România. Potrivit Memorandumului, The Rompetrol Group (80%) şi statul român (20%) vor constitui un Fond având ca obiect realizarea de investiţii în proiecte energetice în România.

Potrivit sursei citate, acţiunile in instanţă iniţiate de Ministerul Finanţelor Publice au fost respinse, iar cererea de anulare a conversiei obligaţiunilor nerăscumpărate în acţiuni RRC în baza prevederilor OUG nr. 118 aprobată prin Legea nr. 89/2005 a fost respinsă de către Tribunalul Constanţa, prin hotărâre definitivă şi executorie.

Guvernul menţionează faptul că prin semnarea acestui acord a fost eliminat un potenţial risc de insolvenţă a societăţii, fiind astfel soluţionat un vechi diferend între Statul român şi RRC, ‘care punea în pericol continuitatea activităţii a 7.000 de salariaţi şi colectarea a peste 1,3 miliarde de euro la bugetul de stat’.
Sursa: Agerpres