În selecţia lunii mai 2013 au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 8.04.2013 (excepţie făcând deconturile de TVA aferentă operaţiunilor de import soluţionate până la 25.04.2013). Deconturile de TVA au fost organizate astfel:
Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 929,88 milioane lei, din care se compensează suma de 35,58 mil. lei şi se restituie suma de 894,30 milioane lei;
Deconturi cu compensare integrală în valoare de 69,54 mil. lei;
Deconturi cu compensare parţială în valoare de 7,95 mil. lei, iar suma de 109,94 mil. lei se va restitui în perioada următoare.
În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 894,30 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează: tranşa I (13 mai): respectiv 326,28 mil. lei; tranşa II (29 mai): respectiv 568,02 mil. lei.