Veniturile companiei sunt preconizate la 180,6 milioane lei, iar cheltuielile la 172,545 milioane lei. Cheltuielile cu personalul au fost stabilite la 81,209 milioane lei, din care 55,314 milioane lei cheltuieli cu salariile. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 1.687 persoane.

CNU are pentru acest an un buget de investiţii de 7,5 milioane lei.

Compania Naţională a Uraniului are în administrare resursele minerale de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activităţi de exploatare a zăcămintelor de uraniu, preparare a minereurilor şi obţinere a concentratelor uranifere, rafinare a concentratelor şi valorificare a UO2 nuclear pur, conservare, închidere şi ecologizare a obiectivelor cu activitate sistată.