Strategia băncii pentru perioada 2010-2012 a avut în vedere implementarea unui nou model operaţional şi de business. Urmare a adoptării acestei strategii, rezultatele obţinute în trimestrul III continuă trendul ascendent. Banca a finalizat în 2011 implementarea proceselor de centralizare a operaţiunilor de back-office şi optimizare a structurii reţelei de unităţi, proces început în 2010 prin centralizarea deciziilor de aprobare şi administrare a creditelor.

Totodată banca a implementat o nouă metodologie de creditare şi administrare a riscurilor începând cu anul 2010, metodologie adaptată contextului economic actual. La 30 septembrie 2012, banca a înregistrat un profit operaţional de 47 milioane lei, în creştere cu 67,63% faţă de cel de la finele primului semestru. Rezultatele înregistrate până în luna septembrie a anului curent se încadrează în obiectivele băncii pentru anul 2012. Rezultatul brut prognozat pentru întreg anul 2012 este de 17 milioane lei.

Activitatea de creditare a continuat trendul crescător, creditele noi acordate persoanelor juridice avansând cu 107,83%, de la 210,15 milioane lei credite acordate în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2011, până la 436,74 milioane lei în primele nouă luni din 2012. Ponderea creditelor noi în lei acordate în primele 9 luni din 2012 este de 64%, comparativ cu 56% în perioada similară a anului precedent. Creditele noi acordate persoanelor fizice au crescut cu 27,51%, de la 36,81 milioane lei până la 30 septembrie 2011, la 46,94 milioane lei la finele trimestrului III 2012. Soldul net al creditelor la 30 septembrie 2012 se situează la valoarea de 1,223 miliarde lei, în creştere cu 15,26% faţă de valoarea înregistrată la 31 decembrie 2011, respectiv 1,061 miliarde lei.

Depozitele atrase de la clientela nebancară au avansat în primele nouă luni ale exerciţiului financiar 2012 până la o valoare de 2,266 miliarde lei, respectiv cu 4,34% faţă de începutul anului.Activele totale au crescut de la 1 ianuarie 2012 cu 11,24%, până la 4,305 miliarde lei. Solvabilitatea băncii la 30 septembrie 2012 este de 11,17%, în timp ce raportul credite/depozite este de 0,5995. „Rezultatul înregistrat de bancă este aproape de valoarea bugetată pentru întreg anul 2012, iar activitatea de creditare a persoanelor juridice s-a dublat faţă de aceeaşi perioadă din 2011. Suntem optimişti în ceea ce priveşte perioada următoare. Ne dorim să ne menţinem trendul de creştere pe toate liniile de business”, a declarat George Ciobănaşu, director general adjunct.

În primele nouă luni, banca a continuat procesul de eficientizare a unităţilor şi de redimensionare a reţelei. La 30 septembrie 2012 banca avea un număr de 148 unităţi din care 57 de sucursale, 71 agenţii şi 20 puncte de lucru. Începând cu 1 ianuarie 2012, Banca Comercială Carpatica întocmeşte situaţiile financiare conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.
Sursa: Agerpres