„Prin acest proiect, dorim să-i pregătim pe viitorii noştri specialişti şi să adaptǎm cunoştinţele lor teoretice la procesele şi realităţile curente din unitatea noastrǎ”, a declarat Bruno Ribo, director general al ArcelorMittal Galaţi.
Proiectul de Internship va urma patru direcţii principale. Prima, o școalǎ de vară pentru 20 de studenţi care vor lua parte, alături de specialişti din Combinat, la proiecte concrete. Studenţii care vor participa la acest program vor fi remuneraţi.
O a doua direcţie este cea de ”Sesiuni Tematice”, prelegeri ţinute de specialişti români şi străini, cu privire la proiecte concrete pentru 100 de studenţi. Urmată de ”Scurte Cursuri Practice” pentru aplicarea informaţiilor teoretice la care vor participa 100 de studenţi. 
A patra etapă e reprezentată de vizite de o zi pe platforma siderurgică pentru ca studenţii să se familiarizeze cu echipamentele şi procesele de producţie. 
Admiterea în acest program se va face pe baza unui concurs şi în concordanţă cu profilul căutat. Cei mai buni dintre stagiari pot deveni angajaţi permanenţi.