Măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi şi companii din domeniul feroviar se află în formă finală pe masa Guvernului, care urmează să le aprobe printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

Plăţi compensatorii, şomaj şi venituri lunare de completare

Angajaţii disponibilizaţi ar urma să beneficieze de o sumă egală cu două salarii medii nete pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, de indemnizaţie de şomaj şi venit lunar de completare.

Potrivit HG, acesta din urmă se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Venitul de completare se va acorda lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă, şi se împarte în trei categorii:

a) 20 de luni, pentru persoanele cu o vechime de până la 15 ani;
b) 22 de luni, pentru o vechime cuprinsă între 15 şi 25 de ani;
c) 24 de luni, pentru o vechime în muncă de peste 25 de ani.

Sindicatele spun altceva

Potrivit liderului Federaţiei sindicale Mişcare-Comercial, Ion Molnea, în mod real, feroviarii disponibilizaţi ar urma să primească maximum 1.180 de lei lunar, prin cumularea şomajului şi a veniturilor lunare de completare. Molnea a explicat că perioada de şomaj este de un an, timp în care feroviarii vor putea încasa indemnizaţia în valoare de circa 750 de lei şi doar o parte din veniturile lunare de completare, până la valoarea maximă de 1.180 de lei.

După perioada de un an, veniturile lunare de completare vor ajunge la valoarea de 1.180 de lei, luând astfel locul indemnizaţiei de şomaj. Drept urmare, cele două categorii de venituri care ar trebui să fie acordate feroviarilor nu se vor cumula.

Mai mult, Molnea a precizat că nu se vor acorda plăţi compensatorii, această măsură fiind doar menţionată în actul normativ, fără acoperire în realitate.

Şeful Federaţiei Mişcare-Comercial a adăugat că autorităţile urmăresc disponibilizarea cât mai rapidă şi mai facilă a circa 10.000 de feroviari pentru a privatiza companiile feroviare luate în discuţie, în special CFR Marfă. „Aceasta nu ar fi o problemă dacă ar face-o aşa cum trebuie, dar ei (oficialii ministeriali şi guvernamentali, n.r.) urmăresc să facă la fel ca în cazul altor mari companii româneşti privatizate”.

13 societăţi intră sub incidenţa HG

Lista societăţilor care beneficiază de protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate cuprinde 13 companii, cu un total de 10.342 de persoane propuse pentru disponibilizare.

Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, lista societăţilor naţionale, a companiilor naţionale şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, care vor beneficia de protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate:

1. Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, cu 600 de eprsoane propuse pentru disponibilizare
2. Societatea Comercială „Electrificare CFR” SA, cu 236 de persoane propuse
3. Societatea Comercială „Întreţinere mecanizată a Căii Ferate” SA, cu 23 de persoane
4. Societatea Comercială „Tipografia Filaret” SA, cu 44 de persoane
5. Societatea Comercială „Informatică Feroviară” SA, cu 38 de persoane
6. Societatea Comercială „Sere şi Pepiniere” SA, cu 15 persoane
7. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, cu 1032 de persoane
8. Societatea Comercială Reparaţii Locomotive „CFR SCRL Braşov” SA, cu 221 de persoane
9. Societatea Comercială Vânzare Legitimaţii Călătorie „Voiaj-CFR” SA, cu 89 de persoane
10. Societatea Comercială Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuşetă, Restaurant şi Bar „CFR – GEVARO” SA, cu 44 de persoane
11. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA, cu 6.700 de persoane
12. Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Vagoane „CFR IRV” SA, cu 800 de persoane
13. SC Întreţinere şi Reparaţii Locomotive  şi Utilaje „CFR IRLU” SA, cu 500 de persoane propuse pentru disponibilizare.

Fundamentul hotărârii

Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată pentru „atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare asupra persoanelor concediate, ca urmare a restructurării sectorului feroviar, pentru eliminarea perderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii sectorului feroviar”.