Nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit 16 ani, se arată în document, iar angajatorul are obligaţia să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită.
Camera Deputaţilor era for decisional în acest caz şi prin votul a 158 de parlamentari (doar 128 voturi au fost împotrivă), legea a fost adoptată.
Documentul reglementează modul în care zilierii pot executa activităţi cu caracter ocazional, stabilind că durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
Persoana care munceşte cu ziua poate lucra 90 de zile într-un an, după care poate fi angajat pe perioadă determinată şi poate fi asigurat. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucrătorii minori, care au capacitate de muncă. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă, se precizează în proiect.
Potrivit proiectului de lege, că nicio persoană nu poate fi angajată zilier dacă nu a împlinit 16 ani, iar angajatorul are obligaţia să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. În plus, angajatorul va asigura, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier.
Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilieri este în sarcina zilierului, iar cuantumul impozitului este de 16%, calculat la remuneraţia brută.