Declarația unică 2024. Se verifică banii românilor

Dacă ai obținut venituri suplimentare în anul precedent, cum ar fi cele din închirieri, investiții, dobânzi sau activități independente, atunci trebuie să completezi declarația unică în acest an. Data limită pentru depunerea documentului este 25 mai. Conform legislației, amenda pentru nu îl depun poate varia între 50 și 500 de lei.

Declarația unică pentru anul 2024 este obligatorie pentru toate veniturile provenite din activități independente, precum și pentru veniturile din închirieri, burse, dobânzi, dividende sau tranzacții cu criptomonede. Contribuabilii care încep o activitate în decursul anului fiscal sau obțin venituri din închirierea bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare care sunt supuse impunerii finale și care nu au avut până atunci obligația de a depune documentul trebuie să o facă în termen de 30 de zile de la momentul producerii evenimentului sau încheierii contractului între părți.

Termenul pentru depunerea declarației unice este 25 mai

Termenul limită pentru depunerea declarației unice este 25 mai a anului următor celui în care au fost obținute veniturile. Această procedură este esențială pentru declararea veniturilor realizate și pentru stabilirea/definirea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale.

Pentru a direcționa o sumă care poate ajunge până la 3,5% din impozitul datorat către entități nonprofit sau unități de cult, declarația trebuie completată și depusă până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care au fost obținute veniturile. Termenul limită de depunere poate varia în funcție de fiecare situație, iar nerespectarea acestuia poate atrage sancțiuni, potrivit ANAF.

Veniturile care trebuie declarate la ANAF

Declarația unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care, în decursul anului fiscal, au realizat venituri sau înregistrat pierderi, atât în România, cât și în străinătate, și care sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale conform legislației fiscale. Declarația unică trebuie, de asemenea, depusă și de către următoarele categorii de contribuabili:

a) Profesioniștii, cum ar fi persoanele reglementate conform Codului Civil și cei care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe și care au beneficiat de anumite indemnizații conform legislației în contextul pandemiei.

b) Persoanele fizice care nu au obținut venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

c) Persoanele fizice conform unor prevederi specifice legate de stabilirea bazei anuale de calcul al contribuțiilor sociale și de sănătate, în cazul utilizării unui alt nivel al salariului minim brut pe țară decât cel prevăzut de lege.

Noi reguli pentru veniturile din chirii

În 2023, impozitul pentru veniturile din chirii era de 10%, iar contribuabilii puteau să deducă anumite cheltuieli în anumite condiții. Cu toate acestea, începând cu 2024, au fost introduse noi reguli pentru impozitarea veniturilor din chirii.

Cota de impozitare rămâne la 10%, dar acum se poate deduce o cotă fixă de 20%, fără a fi necesar să se păstreze documente pentru cheltuieli sau înregistrări contabile. Iar acest lucru înseamnă că impozitul efectiv se reduce la 8%, calculat pe totalul veniturilor anuale obținute de proprietar.

Veniturile salariale și veniturile din alte surse

Veniturile extrasalariale, care includ orice venituri suplimentare obținute în afara salariului principal, trebuie declarate și impozitate dacă depășesc anumite limite. De asemenea, o parte din aceste venituri trebuie direcționate către contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Veniturile din alte surse reprezintă o categorie ce cuprinde o gamă variată de venituri impozabile, care nu se încadrează în categoriile tradiționale, precum salariile. Acestea includ prime de asigurare, câștiguri din contracte de asigurare, diferențe de prețuri pentru bunuri și servicii, onorarii din arbitraj comercial și multe altele. Conform legii, aceste venituri trebuie raportate și impozitate corespunzător. De asemenea, conform prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu sunt obligați să completeze Registrul de evidență fiscală și să țină evidența contabilă.

Cei care nu depun declarația unică vor fi sancționați

Conform legii, salariul minim considerat pentru veniturile din anul precedent este de 3.000 de lei, chiar dacă acesta a fost majorat la 3.300 de lei. În conformitate cu prevederile legale, amenda pentru nedepunerea Declarației Unice variază între 50 și 500 de lei. În cazul în care veniturile sunt declarate cu întârziere, contribuabilul va fi supus plății de dobânzi și penalități pentru fiecare zi de întârziere.