Un nou proiect de lege de la Ministerul Sănătăţii privind testarea pentru COVID-19 şi obligativitatea certificatului verde!

Cine nu prezintă certifcatul verde, se va trezi cu contractul de muncă suspendat!

Potrivit proiectului, aflat în prezent în dezbatere publică, personalul medical, angajații ISU, cei ai Inspectoratului General de Aviație (avioanele și elicopterele SMURD), precum şi cei din Ministerul de Interne, inclusiv din instituțiile subordonate, trebuie să prezinte certificatul verde la locul de muncă.

În lipsa prezentării acestui certificat, contractul de muncă va putea fi suspendat pentru o perioadă de 30 de zile.

Testarea în cazul angajatilor mai sus menţionaţi se va face din propriul buzunar, mai indică proiectul de lege.

De la Ordin de Ministru la proiect de lege trecut prin Parlament

Amintim că certificatul verde atestă faptul că o persoană este vaccinată împotriva COVID-19, a trecut prin boală sau s-a testat recent, având un rezultat negativ.

În instituțiile unde aceste prevederi nu sunt respectate, conducerea va fi amendată, mai prevede proiectul de lege, notează HotNews.

Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătăţii din partea USR PLUS, a încercat să introducă testarea din proprii bani a medicilor nevaccinaţi încă din iunie, printr-un proiect de Ordin de Ministru. Varianta a fost ulterior abandonată, optându-se, în schimb, pentru un proiect de lege care să primească votul în Parlament.

Câteva prevederi ce ar putea fi introduse în acest nou proiect de lege

 • Art. 1 În vederea desfășurării activității pe perioada stării de alertă, în cadrul unităților sanitare, publice și private, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și în cadrul unităților subordonate, în cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul unităților subordonate, precum și în cadrul laboratoarelor de analize medicale, denumite în continuare unități publice și private, personalul este obligat să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii uneia din următoarele condiții:
 • a) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;
 • b) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • c) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”
 • (2) Costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c), sunt suportate de către personalul din cadrul unităților publice prevăzute la alin. (1).
 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) pentru personalul din cadrul unităților publice care face dovada unor afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare, activitatea de testare se organizează, cu suportarea costurilor, de către angajator.
 • (4) Pentru unitățile private prevăzute la alin. (1), costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora.
 • Art. 2 (1) Conducerea unităților publice și private ia măsurile necesare în vederea verificării certificatelor digitale al UE privind COVID-19 prin intermediul aplicației mobile „Check DCC”, precum și în vederea interzicerii accesului la locul de muncă personalului care nu îndeplinește una din condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1).
 • (2) În situația prevăzută la alin. (1), contractele în baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice și private se suspendă de drept, pe o perioadă de 30 de zile.
 • (3) Suspendarea dispusă în condițiile alin. (2) încetează la data la care personalul prezintă certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii uneia din condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1).
 • (4) În situația în care personalul din unitățile publice cumulează 30 de zile de suspendare, contractul în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept.
 • (5) În situația în care personalul din unitățile private cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.
 • Art. 3 (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată conducătorului unității respective.
 • (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii în condițiile alin. (1) se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat.

Sursa foto: Dreamstime