Victorie pentru Adrian Streinu Cercel!

Conflictul dintre Adrian Streinu Cercel şi Rise Project începe în anul 2018, când site-ul a publicat două articole intitulate „Institutul de boli inventate” și „Spitalul meu de stat” iar personajele principale erau Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” si prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, în calitate de reprezentant legal al Institutului la momentul respectiv.

Astfel, Adrian Streinu-Cercel a reclamat faptul că articolele aveau un conţinut defăimător. Totuși, trebuie menționat că decizia luată astăzi de către Tribunalul București poate fi atacată cu apel.

Decizia luată de instanță

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul ADRIAN STREINU CERCEL. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale pentru prejudiciul cauzat. Obligă pârâta la publicarea hotărârii judecătoreşti pe site-ul www.riseproject.ro al Asociaţiei RISE PROJECT, precum şi în trei ziare cu cea mai largă răspândire naţională, pe cheltuiala pârâtei.

Respinge cererile de intervenţie voluntară principală formulate în cauză, ca neîntemeiate. Admite în parte cererea conexă formulată de către reclamantul INSTITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF.DR. MATEI BALŞ”. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale pentru prejudiciul cauzat. Obligă pârâta să retragă de pe site-ul ce-i aparţine şi din arhiva acestuia articolele „Institutul de boli inventate” şi „Spitalul meu de stat”.

Obligă pârâta să publice pe site-ul ce-i aparţine dreptul la replică al reclamantului cu aceleaşi fonturi şi în aceleaşi condiţii grafice ca şi articolele menţionate mai sus, însoţite de scuzele publice ale pârâtei. Obligă pârâta să publice pe site-ul ce-i aparţine dispozitivul hotărârii cu aceleaşi fonturi şi în aceleaşi condiţii grafice ca şi articolele menţionate mai sus.

Obligă fiecare dintre intervenienţii voluntari principali la plata către pârâtă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 811,258 lei reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată astăzi, 27.05.2021, prin punerea soluției la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.”