În 2019, cele 59.622 de locuri de tratament balnear vor fi repartizate în maximum 19 serii de trimitere, biletele fiind distribuite către Casa Națională de Pensii Publice, prin intermediul caselor teritoriale de pensii. Durata sejurului este de 16 zile, iar a tratamentului balnear, de 12 zile.

Potrivit actului normativ, numărul biletelor de tratament balnear “care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete (cele din unitățile CNPP și cele contractate cu alți operatori economici – n. red.)”.

Biletele se acordă doar persoanelor care dovedesc că au nevoie de un astfel de tratament pentru afecțiunile lor medicale. Mai exact, pot beneficia de un singur bilet de tratament cei asigurați în sistemul public de pensii și pensionarii din acest sistem, precum și cei care au dreptul la aceste tichete printr-un act normativ special.

Potrivit informațiilor publicate pe website-ul CNPP, actele necesare pentru obținerea unui bilet de tratament sunt: cererea tip de acordare a biletului de tratament; actul de identitate (copie); talonul de plată a pensiei (original sau copie); biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original); programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

După cum se specifică pe website-ul CNPP, cererile de acordare a biletelor de tratament balnear sunt ierarhizate în funcție de punctajul obținut de fiecare cerere în parte. Apoi, dacă se întâmplă ca mai multe cereri să aibă același punctaj, departajarea se face în funcție de numărul de bilete de tratament de care a beneficiat fiecare persoană în ultimii doi ani. Concret, vor avea mai multe șanse să plece la tratament persoanele care au fost doar o dată sau nu au fost deloc în stațiune în ultimii doi, scrie Avocatnet.ro.