Inițiativă lui Tăriceanu are scopul de a elimină inechitățile existențe în acordarea drepturilor salariale stabilite de lege după pensionare pentru personalul aeronautic civil din aviația civilă.

Tăriceanu a depus la Senat un proiect care prevede că piloții instructori de la Școala Superioară de Aviație Civilă și inspectorii Autorității Aeronautice Civile Române să beneficieze de pensie de serviciu, dacă au vârsta de minim 50 de ani și o vechime în muncă de cel puțin 20 de ani.

 “Piloți, piloți instructori de la Școala Superioară de Aviație Civilă, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină, parașutiști, personalul de inspecție în zbor și inspectori Autorității Aeronautice Civile Române care au vârstă minim 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate că personal aeronautic civil navigant neprofesionist”, toți aceștia vor avea pensie de serviciu potrivit inițiativei liderului ALDE.

 În formă în vigoare, legea nu includea piloții instructori de la Școală Superioară de Aviație Civilă sau personalul de inspecție în zbor și inspectorii Autorității Aeronautice Civile Române.

 “Art 42¹ (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții de pensionare: a) piloți, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârstă de minimum 50 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate că personal aeronautic civil navigant profesionist”, stipulează actul normativ în vigoare.

 De asemenea, în Legea 223/2007, modificată prin Legea 83/2015, care este în vigoare, la art. 42 2, prevede că: “Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 42¹ alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare”.

 

 Conform legii în vigoare, “venitul total brut realizat într-o luna, care stă la bază calculului pensiei de serviciu de către casele teritoriale de pensii, reprezintă sumă veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) și e) și va fi menționat în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia”.

 “Modificările și completările pe care această inițiativă le avansează la Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România au că scop îndreptarea, clarificarea și reglementarea într-un mod onest și unitar a prevederilor privind drepturile salariale ale piloților, piloților instructori, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină, parașutiștilor, personalului de inspecție în zbor, inspectorilor Autorității Aeronautice Civile, dar și a piloților instuctori, piloți instructori-inspectori de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, categorii exceptate de la aceste prevederi”, precizează șeful Senatului, în expunerea de motive a proiectului de lege.

 Inițiativă legislativă a lui Călin Popescu Tăriceanu este depusă la Senat, prima cameră sesizată, decizionala fiind Cameră Deputaților.

 La finele lunii mai 2018, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiau 1.472 pensionari.