Conform oficialilor Nuclearelectrice, în prezent se efectuează lucrări de reducere a gradului de sensibilitate a sistemului de excitație a turbogeneratorului Unității 1 la perturbații din sistemul energetic. După finalizarea lucrărilor, Unitatea 1 a CNE Cernavoda va fi reconectată la Sistemul Energetic Național în după-amiza zilei de 1 iunie 2017.

Sistemele centralei funcționează conform proiectului și realizarea acestor lucrari nu implica  niciun impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului de exploatare, populației și mediului înconjurător.