În legătură cu greva magistraților, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a transmis că este imperativ sā existe un dialog imediat și eficient între magistrați și legislativ pentru a evita un blocaj în sistemul judiciar.

UNBR: Dialogul este esențial

„Comisia Permanentă a UNBR, întrunită în ședință online la 20 iunie, își manifestă profunda preocupare față de anunțul mai multor instanțe din țară privind suspendarea pe termen nelimitat a activității judiciare și consideră că problemele menționate drept cauză a acestui demers pot fi rezolvate numai printr-un dialog deschis, la nivel instituțional, între factorii implicați, în vederea identificării soluțiilor menite a echilibra disfuncționalitățile cu care se confruntă sistemul judiciar.”, arată UNBR într-un comunicat.

Potrivit UNBR, impredictibilitatea legislativă privind cariera judecătorească, subfinanțarea, lipsa de personal, supraaglomerarea instanțelor, durata procedurilor judiciare sunt probleme majore care afectează direct funcționarea eficientă și independentā a justiției și interesele cetățenilor.

„Corpul profesional al avocaților din România cunoaște foarte bine că impredictibilitatea legislativă, subfinanțarea, schemele reduse de personal, supraaglomerarea instanțelor, durata procedurilor judiciare reprezintă tot atâtea cauze care perturbă funcționarea eficientă și independentă a justiției, afectând în mod direct interesele cetățenilor, precum și activitatea tuturor partenerilor sistemului judiciar.

În numele avocaților din România, parteneri indispensabili ai justiției, UNBR își exprimă deplina disponibilitate, în limitele competențelor conferite prin lege, de a se implica în rezolvarea problemelor cu care sistemul judiciar se confruntă în prezent, inclusiv cele cu privire la asigurarea personalului de specialitate, în vederea evitării blocajelor în justiție și a afectării drepturilor fundamentale ale cetățenilor.”, a anunțat UNBR.

Drepturile magistraților și ale cetățenilor nu trebuie să fie afectate

Astfel, UNBR face apel la factorii decizionali să consulte corpul profesional al avocaților pentru a identifica soluții adecvate, astfel încât sa nu fie afectate nici drepturile magistraților, nici drepturile cetățenilor.

„Constatând că întreruperea activității judiciare nu are un caracter unitar la nivelul tuturor instanțelor, UNBR solicită tuturor instanțelor să comunice barourilor situația de fapt de la nivelul fiecărei instanțe.

De asemenea, anunțurile privind demararea acțiunii de protest nu precizează cu claritate care sunt categoriile de cauze ce reprezintă excepții de la măsura întreruperii activității, existând astfel riscul producerii unor efecte grave, pe termen lung, care, în caz de prelungire sine die a măsurii anunțate, sunt de natură a provoca un blocaj sistemic și a afecta funcționarea statului de drept.

UNBR consideră că măsura de întrerupere a activității instanțelor trebuie să fie proporțională cu principiul asigurării continuității justiției și face apel la factorii decizionali să identifice soluții adecvate, prin consultare cu corpul profesional al avocaților, astfel încât să nu fie afectate nici drepturile magistraților și nici cele ale cetățenilor, ca beneficiari ai actului de justiție.”, a transmis UNBR.