La data de 07.02.2020, între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a fost semnat un plan comun de măsuri în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.

Planul urmărește consolidarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane prin diversificarea colaborării între cele două instituții.
Măsurile adoptate își propun îmbunătățirea nivelului de informare şi conștientizare a grupurilor de risc, specialiștilor din domeniu și populației în ansamblu, cu privire la riscurile și implicațiile traficului de persoane
Procurorii D.I.I.C.O.T. și specialiștii A.N.I.T.P. își vor reuni experiența în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane, pe care o vor transpune în activități și sesiuni complexe de informare și instruire, în perioada martie – decembrie 2020.
Astfel, acțiunile comune vor fi adresate în special elevilor cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani din cadrul instituțiilor de învățământ, precum și specialiștilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane și vor fi puse în aplicare prin intermediul Structurii Centrale și Serviciilor Teritoriale D.I.I.C.O.T. și al Centrelor Regionale ale A.N.I.T.P. .
Actualul plan de cooperare se subscrie obiectivelor strategice stabilite prin documentele programatice din domeniu (Strategia Națională Împotriva Traficului de Persoane 2018 – 2022 și Planul Național de Acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane 2018-2022).