1. Care a fost numărul mediu de angajați la finalul anului 2020 și cât au însumat cheltuielile de personal?

ANDREEA MIHNEA: FirstBank operează cu un număr mediu de 1000 de angajați, iar chelutielile cu personalul reprezintă una dintre cheltuielile cele mai însemnate în cadrul băncii.

  1. Care a fost cifra de afaceri anul precedent? 443,827,367 RON (sau 91,754,846 € dacă ne raportăm la EUR)
  2. Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

ANDREEA MIHNEA: Principiile de formare în cadrul FirstBank se bazează pe 3 piloni: învățarea prin experiențe de lucru, îndrumare din partea superiorilor și training. Putem spune că First Bank are o cultură mai antreprenorială, specifică neobăncilor sau start-up-urilor. Fiecare divizie are libertatea de a-și alege un model operațional optim pentru atingerea obiectivelor, evident,  în limitele bugetare și de reglementare impuse de bancă și de industria bancară. Ne ajută faptul că nu avem constrângerile specifice corporațiilor, unde compania mamă dictează modul în care se execută strategia de business.

Îndrumarea din partea managerilor este una dintre dimensiunile cele mai apreciate de către angajați, alături de ceea ce este percepută ca fiind „muncă cu însemnătate”, conform studiilor de climat pe care le desfășurăm de 3 ori pe an. Dezvoltarea prin training vizează atât dobândirea de noi cunoștințe cu specific tehnic, cât și abilitățile personale, ambele fiind necesare evoluției profesionale. În cadrul băncii, o categorie aparte este reprezentată de trainingurile de tip compliance, specifice sectorului.

Suplimentar, angajații au la dispoziție o platformă de e-learning, care include peste 450 cursuri, din domenii variante: de la cursuri de comunicare, leadership sau presentation skills, și până la cursuri de RPA, inteligență artificială sau Agile project management.

  1. Care este salariul mediu brut oferit în cadrul companiei dumneavoastră?

ANDREEA MIHNEA: Derulăm anual studii de calibrare a pachetelor salariale în raport cu industria bancară. În urma acestora, facem ajustări pentru angajații a căror remunerație se află sub mediană. Astfel, pentru majoritatea categoriilor de personal ne situăm la nivelul pieței. Totodată, un aspect important este recunoașterea performanței: urmărim și recompensăm contribuția individuală care reflectă: motivație, dorința de a îmbunătăți activitatea derulată, relații constructive cu colegii, alinierea la valorile companiei și nu în ultimul rând, satisfacția clienților interni și externi pe care angajatul îi deservește.

  1. Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

ANDREEA MIHNEA: Beneficiul cel mai important pe care consider că îl oferim este mediul de lucru provocator pe care o anumită tipologie de angajați îl caută. Pe lângă beneficiile materiale pe care o companie le oferă, angajații vor prefera întotdeauna să aibă o activitate care să fie aliniată cu sensul pe care ei îl dau muncii. Evident, oferim și beneficii precum: zile suplimentare de concediu de odihnă, abonament pentru servicii medicale, acces la librăria Bookster, dar si un buget alocat lunar în platforma Benefit On-Line, unde angajatul își poate alege dintr-o paletă largă de opțiuni.

  1. Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

ANDREEA MIHNEA: Pentru fiecare rol căutam un profil diferit, nu există un profil standardizat al candidatului FirstBank. Este firesc să fie așa,  deoarece în roluri diferite sunt potrivite seturi diferite de abilități. La nivel de structură umană însă, există un numitor comun, care se bazează pe valorile noastre și pe contextul nostru aparte de business. Suntem o bancă în transformare accelerată, prin urmare, candidații noștri trebuie să fie pasionați de munca lor, intraprenoriali, să demonstreze integritate, capacitate de a relaționa eficient, să fie orientați către obținerea de rezultate sustenabile și nu în ultimul rând, să aibă o orientare naturală către comunitate, indiferent că este vorba de ansamblul organizației sau de ecosistemele fiecăruia.

  1. Care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați atunci când recrutați personal?

ANDREEA MIHNEA: Fiind o bancă tânără, brandul nostru de angajator nu este unul foarte cunoscut în piața muncii, prin urmare efortul de a face cunoscute avantajele lucrului în FirstBank către potențiali candidați este mai mare în echipa noastră de recrutare. Cele mai utilizate canale de recrutare sunt abordarea directă și recomandările interne. Căutăm candidați pro-activi, motivați, care își doresc să aibă un impact în mediul de lucru. De aceea, atragerea candidaților performanți și dedicați din afara băncii presupune fie un nivel de remunerație mai ridicat, fie oferirea unui cadru de manifestare mai mare a capacității acestora față de experiența curentă.

  1. Care au fost cele mai importante provocări prin care compania dvs. a trecut în ultimul an? (din perspectiva departamentului de resurse umane)

ANDREEA MIHNEA: Trecerea la telemuncă  a fost evenimentul marcant pentru anul 2020, o provocare prin care a trecut întreaga piață, iar First Bank nu a făcut excepție. Am făcut această migrare pentru o mare parte din angajați, acolo unde rolurile acestora se pretau la acest tip de muncă. Cel mai dificil pentru departamentul de resurse umane a fost și este în continuare schimbarea propriului mindset: al rolului HR în companie și transferul de la un tip de muncă preponderent livrator de servicii la un susținător al transformării digitale și un facilitator intern.

Acum, provocarea noastră este să ducem cât mai multe servicii în zona de self service, să accelerăm adopția platformelor implementate. Printre acestea ne referim la instrumente de lucru pentru manageri, utile în înțelegerea componentelor de engagement al echipelor lor în timp real,  la instrumente de comunicare internă și acces la informație structurată, la tranziția către o abordare pragmatică și matură a relațiilor dintre angajați și nu în ultimul rând, la facilitarea comunicării interne privind direcția strategică a companiei. În procesul nostru de transformare digitală, un ajutor binevenit a fost cel oferit de roboți. La nivelul companiei operează un număr de 32 de roboți, care au eficientizat peste 300.000 de operațiuni doar în ultima jumătate a anului trecut.

  1. Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecarea oamenilor din companie?

ANDREEA MIHNEA: Monitorizăm în timp real climatul din echipele noastre, inclusiv datele analitice predictive care indică potențialul de fluctuație de personal în anumite zone. Facem asta cu ajutorul unui instrument de engagement de ultimă generație și bineînțeles, cu acțiuni facilitate de către HR Business Partneri alături de manageri. De asemenea, analizăm periodic și targetat informațiile din interviurile luate celor care părăsesc organizația și adresăm punctual sau sistemic aspectele astfel identificate. Pentru că unul dintre motivele principale de plecare ridicate se referă la volumul de muncă, accelerăm implementarea și adopția unui nou model de business bazat pe digitalizarea proceselor cheie și îmbunătățim comunicarea la nivel de organizație.