Este vorba despre un PUZ despre care deputatul Nicușor Dan susține că ar fi construit în mod ilegal. Potrivit acestuia, terenul din Pădurea Băneasa pe care două firme ale omului de afaceri Ion Țiriac ar fi urmat să construiască un complex de blocuri, nu este unul construibil.

Proiectul a fost respins de către consilierii generali.

Beneficiare sunt doua firme care aparțin lui Ion Țiriac, iar beneficiul ilegal pentru aceste firme este de 22,5 milioane de euro”, arăta deputatul Nicușor Dan într-un comunicat.

Parlamentarul susținea că pe un teren de 23.900 mp neconstruit în acest moment se propunea construirea unui ansamblu rezidențial de blocuri cu două subsoluri, parter și cinci etaje, suprafața desfășurată construită propusă fiind de 60.000 mp.

“De asemenea, pe terenul de 27400 mp pe care se află clubul Stejarii, construit nelegal în 2013, se propune supraînălțarea complexului de restaurante. Suprafața desfășurată construită propusă este de 44.000 mp. Conform Planului Urbanistic General, ambele loturi au prevazută funcțiunea sere. Articolul 18 alin. (8) din Legea 24/2007 a spațiilor verzi urbane prevede “(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pepinierele care nu sunt proprietate publică, serele şi terenurile amenajate ca grădini zoologice îşi pot schimba destinaţia, cu condiţia transformării acestora în alte tipuri de spaţii verzi.” Deci singura posibilitate legală de utilizare a terenului este o funcțiune de spațiu verde cu dotări specifice (restaurante, sport și agrement, dotări culturale) cu o suprafață desfașurată de cel mult 20% față de suprafața terenului. Prin urmare, pentru cele doua terenuri de 23900 mp și 27400 mp, suprafața desfășurată construită poate fi de cel mult 10.000 mp”, se arată în comunicat.