Parlamentul European a votat pentru amendamente prin care mai multe persoane şi regiuni vor beneficia de iniţiativa Uniunii Europene de angajare a tinerilor. Această iniţiativă face referire la punerea în aplicare a shemei ‘Garanţia pentru tineri’, prin care orice tânăr din Uniunea Europeană, care este în şomaj de mai mult de patru luni, va fi îndreptat către un loc de muncă, formare profesională sau ucenicie.

Au fost vizate două măsuri pentru facilitarea accesului la fonduri structurale, în valoare de şase miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, pentru mai multe ţări, printre care se află şi România.

Măsurile vizate sunt modificarea vârstei pentru beneficiarii schemei de la 25 de ani la 30 de ani, categorie care va cuprinde inclusiv absolvenţii şi pe cei care au părăsit sistemul de învăţământ fără nicio calificare, precum şi scăderea nivelului şomajului, astfel încât regiunile care au un nivel al ratei şomajului de peste 20% vor avea calitatea de beneficiar. Sumele sunt alocate din Fondul Social European.

Iniţial, erau vizate regiunile cu rate ale şomajului de peste 25%. România deţine în prezent o rată a şomajului în rândul tinerilor de 23,1% şi se încadrează pentru a adopta o astfel de măsură.

"Este o veste îmbucurătoare care ne obligă cu atât mai mult să construim o schemă de ‘Garanţie pentru Tineri’ solidă pentru perioada 2014-2020. Demersurile trebuie începute încă din această perioadă programatică prin implementarea unei scheme de garanţie pilot care să valideze acţiunile propuse într-o viitoare schemă. De asemenea, este extrem de important ca programarea fondurilor structurale 2014-2020 să găsească România pregătită cu o strategie clară, eficientă şi care să ne plaseze între ţările cu o politică solidă în domeniul ocupării tinerilor", a declarat preşedintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, Florin Jianu.
Sursa: Agerpres