“Campania de măsurători a ANCOM s-a derulat pentru a verifica în ce măsură operatorii de telefonie mobilă respectă obligaţia de acoperire cu servicii de voce a zonelor locuite de cel puțin 98% din populația României, obligație asumată prin licenţe. Rezultatele campaniei de măsurători privind acoperirea cu servicii de voce sunt următoarele: Orange România-97.56% din populație, Telekom România Mobile Communications-96.8%din populație și Vodafone Romania-97.80% din populație. Pentru că nici unul dintre operatorii de telefonie mobilă nu a atins valoarea stabilită prin licențe şi ținând cont de gradul de îndeplinire a obligației, ANCOM a sancționat contravențional Orange România și Vodafone Romania cu avertisment și Telekom România Mobile Communications cu amendă în cuantum de 500.000 de lei”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Campania de măsurători

În cadrul campaniei au fost măsurateun număr de 12.786 localități, locuite de 19.818.427 persoane din totalul de  20.121.587 de locuitori aflați pe întreaga suprafață a țării, conform recensământului populației şi al locuințelor (Institutul Național de Statistică 2011). 

Acoperirea cu servicii de voce a fost calculată ca raportul dintre suma populației acoperite și suma populației măsurate. Pentru fiecare localitate, populația acoperită a fost calculată ca raportul dintre numărul de clustere în care valorile parametrilor măsurați sunt mai mari decât valorile minime impuse în licențe și numărul total de clustere măsurate, înmulțit cu populația localității respective. Suma populației măsurate este calculată prin însumarea populației din localitățile în care s-au efectuat măsurători.

Obligaţiile de acoperire cu servicii de voce

Obligația de a acoperi cu servicii de voce zone locuite de cel puțin 98% din populația României, prin intermediul rețelei proprii de acces radio, până la data de 5 aprilie 2017, este prevăzută în licenţelede utilizare a spectrului radio ale celor trei operatori care deţineau deja reţele 2G sau 3G în benzile de 900 MHz şi 1800 MHz la momentul desfăşurăriilicitaţiei. Aceste licențe au fost acordate în cadrul licitaţiei de spectru din anul 2012. 

Pentru operatorii care deţineaureţele 3G doar în banda de 2100 MHz, cum este cazul RCS&RDS, acesta are aceeaşiobligaţie, dar cu termen de realizare până la data de 5 aprilie 2019.