Suma totală plătită în octombrie 2018 de statul român pentru ajutorul social (venit minim garantat) s-a ridicat la 50,12 milioane de lei, valoarea medie plătită fiind de 267,66 lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

În octombrie 2018, au beneficiat de acest ajutor social 187.252 persoane. Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în judeţele Dolj – 11.892 persoane, Bacău – 9.728, Buzău – 9.700 şi Teleorman – 8.680.

La finele lunii octombrie 2018, erau suspendaţi de la plată 17.784 beneficiari, cei mai mulţi din Dolj – 1.599, Botoşani – 1.005 şi Bacău – 932.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele Sălaj – 333,97 lei, Braşov – 318,91 lei şi Mureş – 310,20 lei.

De asemenea, în octombrie 2018, au fost efectuate alte plăţi (restanţe, reluări în plată, plăţi neachitate, corecţii etc.) în contul acestui ajutor în sumă de 253.342 lei.

Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare.

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.