Potrivit acestuia, comisia de insolvenţă la nivel central va avea cinci membri titulari şi cinci supleanţi, numiţi pentru un mandat de trei ani, în maximum 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ adoptat miercuri. Aceştia vor fi desemnaţi de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Şedinţele comisiei de insolvenţă la nivel central se desfăşoară trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, iar activitatea este sprijinită de către un aparat tehnic format din şase angajaţi.

Potrivit unui comunicat remis de Guvern, această comisie întocmeşte, cel puţin de două ori pe an, lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum şi a evaluatorilor din corpul propriu, cel puţin bianual, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil şi propune preşedintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate.

Comisia va întocmi şi criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor lor, cu luarea în considerare şi a legii locuinţei, formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare pentru implementarea legii, va elabora structura şi curricula de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă şi a aparatului tehnic, ghiduri, studii şi statistici privind aplicarea procedurilor prevăzute de lege şi organizează acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului.

La nivel teritorial, vor fi constituite 42 de comisii de insolvenţă, formate din reprezentanţi ai Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Membrii comisiilor de insolvenţă la nivel teritorial urmează cursuri de specializare în insolvenţa persoanei fizice, precum şi în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri în trei luni de la desemnare, precum şi cursuri de formare continuă. Activitatea acestor comisii va fi sprijinită de un aparat tehnic.

În şedinţa din 23 decembrie 2015, Guvernul a adoptat prorogarea cu un an a termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, respectiv, până la 31 decembrie 2016.AGERPRES