Născut la 16 noimbrie 1894, Contele Richard von Coudenhove-Kalergi (foto) a dezvoltat ideea unei Europe unite la scurt timp după Primul Război Mondial, ca o contrapondere la ideile totalitare ale fascismului, național-socialismului și comunismului.

În 1923, a fondat Uniunea Pan-Europeană, contribuind, de asemenea, prin ideile sale, la fondarea instituțiilor europene.

Iată un articol din Realitatea Ilustrată de pe 27 octombrie 1932, inititulat „De 4 X Europa. Coudenhove. Mussolini. Briand. Diverși economiști”:

Coudenhove – omul care a iniţiat mişcarea paneuropeană şi care voeşte să creeze un continent unitar, fără Rusia. Scopul său este o uniune a tuturor statelor europene, inclusiv coloniile, într’un singur Stat, din punct de vedere administrativ, bazat pe drepturi egale şi pace.

Deviza lui e următoarea: „Uniune, ori unde este nevoe; libertate ori unde este îndoială; dragoste activă în toate”.

De când popoarele Europei au aflat că după răsboi nu mai există între naţiuni nici un „învingător mândru” şi că toate neamurile au eşit din luptă slăbite, pentru că adevăratul câmp de luptă se găseşte, în timpurile moderne, îndărătul frontului, grupările de forţe ale Europei, au suferit o transformare profundă.

Unul dintre primii, contele de Coudenhove-Kalergi, întemeetorul şi susţinătorul mişcărei pan-europene , a recunoscut imediat după pacea dela

Versailles că Europa , desfăcută în nenumărate state mari şi mici, este sortită ruinei, dacă nu se vor lua la vreme, măsuri de siguranţă, împotriva celorlalte puteri mari ale lumii.

Oameni de stat însemnaţi, economişti, au elaborat planul unei uniuni a statelor europene, dar fiecare în felul său.

În fruntea lor, imediat după austriacul Coudenhove, trebue să menţionăm pe Briand, care puţin timp înaintea morţii sale a preconizat o uniune a statelor, care să aibe la bază tratatul de la Versailles.

A urmat apoi Mussolini cu planul Iui, care preconizează unirea Italiei cu mai multe state din Europa orientală. Aceasta în mod evident, în scopul unei contrabalansări a puterii franceze.

Între timp, economişti însemnaţi – cum ar fi profesorul austriac Riedl — au căutat o nouă soluţie, opunând uniunei dintre state o uniune vamală, şi economică.

Fără îndoială că se vor ivi şi alte propuneri, întrucât se vor transforma în fapte rămâne o întrebare.

Are totuşi importanţă faptul că toate propunerile isvoresc din aceleaşi principii: gândul că este nevoe de o legătură politică şi economică.

Ar fi de dorit, ca acest gând să devie realitate, mai înainte de a fi prea târziu.

Diverși economiști, printre cari fostul ministru austriac Ia Berlin, prof. Riedl, recomandă, ca prim pas la desvoltarea principiului Pan – Europei, o uniune economică între Franţa, Germania, Austria şi Cehoslovacia. Acest bloc economic ar putea sili şi celelalte ţări să se lege.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric