Dacă îndeplinesc următoarele condiții, absolvenții instituțiilor de învățământ pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Aceștia trebui să aibe minimum vârsta de 16 ani și să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza căreia își au domiliciul. Toată această procedură de înregistrare doar în 60 de zile calendaristice de la data absolvirii instituției de învățământ respective.

Ce reprezintă această indemnizație?

Indemnizația ar reprezenta 50% din valoarea din indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Această informație a fost transmisă printr-un comunicat al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

AMOFM a precizat că respectiva indemnizație de șomaj s-ar acorda după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii unei instituții de învățământ, perioadă în care respectivul aplicant, absolventul ar beneficia de diverse servicii gratuite în vederea angajării. Aceștia au mai adăugat că o instituție de învățământ ar fi una care ar emite o diplomă sau un certificat de studii în conformitate de cu legea.

„Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională), precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime). Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, precizează AMOFM.

Care este procedura pentru liceeni?

Pentru absolvenții de liceu, termenul de 60 de zile este aplicabil din ziua următoare a datei absolvirii studiilor, stabilite prin reglementările normative în vigoare. Asta presupune faptul că promovarea examenului de Bacalaureat este irelevantă pentru aplicarea la această indemnizație de șomaj.

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5549/2021, anul şcolar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru elevii care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, subliniază sursa citată.

Actele necesare pentru înregistrarea absolventului ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt: actul de identitate; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.