Doar câteva autorități de management care gestionează bugete nesemnificative sunt acreditate de autoritatea de audit. Cele importante – Autorităţile de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Competitivitate – nu sunt acreditate, iar România nu poate cere decontări de la Bruxelles.

În februarie, ministrul Dez­voltării Regionale, Ad­mi­nistrației publice și Fondurilor Europene, vicepremierul Sevil Shhaideh, demnitarul care gestiona tot ce înseamnă fonduri europene, declara că Guvernul și-a propus ca, până la 1 iulie, procesul de acreditare a autorităților de management pentru programele derulate cu fonduri europene să fie definitivat. Astăzi, după cinci luni de la declarația vicepremierului Sevil Shhaideh, abia trei autorități de management sunt acreditate de autoritatea de audit. Adică tot câte erau acreditate în acel moment. Miza este acreditarea autorităților de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare și Programul Operațional Regional. În prezent, numai companiile din curtea Ministerului Transporturilor, care gestionează proiecte pe fonduri europene, au facturi, în valoare de peste 500 milioane euro, ce pot fi trimise spre decontare la Bruxelles. Oficialii Ministerului Transporturilor ne-au explicat că după acreditatea autorității de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, „rambursarea sumelor de la Bruxelles durează fix două zile“.

La jumătatea lunii, Ministerul Fondurilor Europene anunța că, până în prezent, au fost finalizate misiunile de audit pentru autoritățile de management care gestionează Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA), Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri (POIIMM) și Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT).

„Prin această acreditare instituțională au fost create condițiile pentru rambursarea de la Comisia Europeană a aproximativ 866 milioane euro, cât însumează alocările UE aferente celor trei Programe pe întreaga durată a actualei perioade de programare. Valoarea totală a declarațiilor de cheltuieli aferente celor trei Programe Operaționale acreditate, care vor fi trimise imediat la Comisie, este de 121 milioane euro“, conform Ministerului Fondurilor Europene.

 

La începutul acestui an, România avea desemnate autoritățile implicate în sistemul de ma­nagement și control pentru trei programe finanțate în perioada de programare 2014-2020, respectiv, Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia 2014 – 2020, Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România – Bulgaria și Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate.

Cauzele întârzierii procedurii de acreditare

La sfârșitul anului trecut, mai multe Autorități de Management erau într-o procedură avansată de acreditare. Am întrebat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb care sunt cauzele întârzierii procedurii. „În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în procesul de acreditare a sistemelor de gestiune și control ale PO 2014-2020, principala problemă, cu caracter orizontal, care a cauzat întârzieri în procesul de desemnare, a fost reprezentată de ritmul lent al analizei şi dezvoltării sistemului informatic dedicat actualei perioade de programare în conformitate cu cerințele regulamentelor europene aplicabile“, ne-a răspuns Rovana Plumb.

Ministrul Fondurilor Europene a menționat că schimbarea arhitecturii instituționale la nivelul programelor operaționale a determinat modificări succesive în cadrul documentelor din pachetele de desemnare. „Au existat întârzieri în definitivarea sferei relaționale ale autorităților de management cu alte entități implicate în sistemul de management și control, precum și amânarea deciziei cu privire la implicarea organismelor intermediare în gestionarea anumitor programe (Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman), nefinalizarea cadrului procedural“, ne-a precizat Rovana Plumb.

Acreditatea autorităților, în această lună?

Chiar dacă înregistrează întârzieri mari privind decontarea banilor europeni din exercițiul financiar 2014-2020, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, în ultimele cinci luni ale acestui an, promite decontarea a 5,2 miliarde euro, din care 3,3 miliarde euro aferente Politicii Agricole (pentru care este responsabil MADR) și 1,9 miliarde aferente politicii de coeziune. Cu toate acestea, Ministerul Fondurilor Europene nu are un calendar pentru acreditarea autorităților de management.

 

În schimb, Rovana Plumb ne-a explicat că procesul de acreditare presupune transmiterea către autoritatea de audit a pachetelor de desemnare, apoi evaluarea autorităților responsabile de managementul și controlul fiecărui program de către autoritatea de audit din România și emiterea unei opinii referitoare la conformitatea sistemului cu cerințele de acreditare.

Conform Ministerului Fondu­rilor Europene, există 103 apeluri, al căror buget total se ridică la 15,88 miliarde euro, reprezentând aproximativ 57,4% din alocarea totală disponibilă pentru implementarea programelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI).

„Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a finalizat și transmis Autorității de Audit până la sfârșitul lunii aprilie pachetele de documente necesare acreditării tuturor programelor operaționale aferente politicii de coeziune. În cazul acestor sisteme de management și control s-au derulat misiuni de audit pentru verificarea cerințelor de acreditare cuprinse în regulamentele și ghidurile europene, iar termenul estimat pentru finalizarea procesului de desemnare a autorităților responsabile cu gestionarea și controlul programelor operaționale pentru care pachetele de documente necesare acreditării au fost transmise autorității de audit este luna iulie 2017“, a conchis ministrul Fondurilor Europene.