UPDATE: CCR a decis că modificările aduse Legii privind constituirea Rezervației ”Delta Dunării” sunt neconstituționale.

Curtea Constituţională a României a admis, miercuri, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ pentru modificarea şi completarea Legii privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

„Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru modificarea şi completarea Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei ‘Delta Dunării'”, a informat CCR

ȘTIREA INIȚIALĂ: Sesizarea privind modificarea Legii constituirii Rezervație Biosferei Delta Dunării va fi discutată miercuri, 3 februarie la Curtea Constituțională a României (CCR).

La finalul anului trecut, şeful statului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, care a fost transmisă la promulgare pe 2 decembrie.

„Legea dedusă controlului de constituţionalitate a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale ce stabilesc domeniul legii organice, iar prin conţinutul său normativ contravine principiului legalităţii şi principiului autonomiei locale şi nesocoteşte rolul constituţional al Parlamentului, al autorităţilor administraţiei publice locale, dar şi pe cel al Curţii Constituţionale”, se arată în sesizare.

Sesizarea privind modificarea Legii constituirii Rezervație Biosferei Delta Dunării. Ce se mai arată în sesizare

Preşedintele Klaus Iohannis precizează că actul normativ a fost adoptat ca lege ordinară, deşi intervine asupra conţinutului constitutiv al infracţiunii de braconaj în ceea ce priveşte cauzele exoneratoare de răspundere penală, domeniu care aparţine legii organice. Infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora sunt reglementate, conform Constituţiei, prin lege organică, menţionează şeful statului.

Potrivit legii, „desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei este interzisă şi constituie infracţiune de braconaj, sancţionată potrivit legii.

Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei, pentru echilibrarea speciilor prin vânătoare de extracţie”.

„În consecinţă, prin faptul că nu a adoptat legea cu majoritatea cerută de norma constituţională, Parlamentul nu a respectat limitele domeniului organic prevăzute de art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţie, încălcând astfel prevederile art. 76 alin. (1) din Legea fundamentală”, arată Iohannis.

Criticile șefului statului

El critică şi dispoziţiile conform cărora „în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Judeţean Tulcea va transmite, prin încheierea unui protocol între părţile interesate, bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, din domeniul public de interes judeţean şi aflate în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea, în domeniul public al comunelor Ceatalchioi, Pardina şi Chilia Veche, judeţul Tulcea.

În situaţia în care bunurile imobile prevăzute la alin. (1) nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia şi scopul pentru care acestea au fost transmise, respectiv pentru ferme de subzistenţă pentru locuitori şi de producţie de furaje pentru crescătorii de animale înregistraţi pe raza U.A.T.-urilor, precum şi pentru exploataţii piscicole moderne, eficiente, ecologice şi prietenoase cu mediul, acestea revin în domeniul public de interes judeţean şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea”.

Bunurile nu sunt bunuri de proprietate publică exclusivă

Şeful statului precizează că bunurile vizate de lege nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă, ci amenajări agricole, respectiv: Amenajarea Sireasa, în suprafaţă de 3.325,85 ha, din care 1.244,15 ha se transferă în domeniul public al comunei Ceatalchioi, şi Amenajarea Pardina, în suprafaţă de 22.733,88 ha, din care 2.369,16 ha se transferă în domeniul public al comunei Pardina şi 1.426,96 ha la comuna Chilia Veche.

„În aceste condiţii, având în vedere că bunurile supuse transferului prin legea criticată nu constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din proprietatea publică a Judeţului Tulcea în aceea a unităţilor administrativ-teritoriale respective prin hotărâre a Consiliului Judeţean Tulcea, la cererea Consiliului Local Ceatalchioi, a Consiliului Local Pardina şi, respectiv, a Consiliului Local Chilia Veche, potrivit art. 294 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, procedură la care face trimitere teza a doua a art. 860 din Codul civil”, explică Iohannis.

Ca urmare, afirmă şeful statului, legea a fost adoptată cu încălcarea principiului legalităţii.

Preşedintele Iohannis solicită CCR să constate că Legea pentru modificarea şi completarea Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” este neconstituţională în ansamblul său.