Se dorește accelerarea digitalizării în Europa. Comisia Europeană anunță noi investiții de aproape 2 miliarde de euro în acest sens

Comisia Europeană a anunţat că a adoptat trei programe de lucru pentru programul „Europa digitală”, în cadrul cărora sunt evidenţiate obiectivele şi domeniile tematice specifice care vor beneficia de o finanţare totală de 1,98 miliarde de euro, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Acest prim set de programe de lucru prevede investiţii strategice care vor contribui în mod decisiv la realizarea obiectivelor Comisiei în vederea transpunerii în practică a deceniului digital al Europei. Programul „Europa digitală” îşi propune să sprijine suveranitatea tehnologică a Europei şi să introducă pe piaţă soluţii digitale în beneficiul cetăţenilor, al administraţiilor publice şi al întreprinderilor.

Programul principal de lucru are un buget de 1,38 miliarde de euro

Programul de lucru principal, cu un buget de 1,38 miliarde de euro, se va concentra pe investiţiile din domeniile inteligenţei artificiale (IA), cloud computing-ului şi spaţiilor de date, infrastructurii de comunicaţii cuantice, competenţelor digitale avansate şi utilizării pe scară largă a tehnologiilor digitale în întreaga economie şi societate, până la sfârşitul anului 2022.

Pe lângă acest program de lucru principal, Comisia a publicat două programe de lucru specifice: primul se axează pe finanţarea din domeniul securităţii cibernetice şi dispune de un buget de 269 de milioane de euro până la sfârşitul anului 2022, iar cel de al doilea se axează pe înfiinţarea şi asigurarea funcţionării reţelei de centre europene de inovare digitală şi dispune de un buget de 329 de milioane de euro, până la sfârşitul anului 2023.

„Datorită programului „Europa digitală”, construim infrastructuri digitale sigure şi durabile. Totodată, le oferim întreprinderilor posibilitatea să beneficieze de un acces îmbunătăţit la date sau să utilizeze soluţii bazate pe inteligenţa artificială. În cadrul programului se efectuează, de asemenea, investiţii menite să asigure faptul că europenii pot dobândi competenţele necesare pentru a participa activ la piaţa forţei de muncă. Obiectivul este ca soluţiile tehnologice pregătite pentru piaţă să fie accesibile tuturor cetăţenilor, întreprinderilor şi administraţiilor din Europa”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedintele executiv pentru o Europă pregătită pentru era digitală.

„Acesta este deceniului digital al Europei. Până în 2030, datele, tehnologia de tip cloud computing, tehnica de calcul la margine şi informatica cuantică vor impulsiona inovarea industrială şi societală, generând noi modele de afaceri. Datorită investiţiei în valoare de 2 miliarde de euro care a fost anunţată astăzi, întreprinderile europene – indiferent de mărime şi în special întreprinderile nou-înfiinţate – pot să profite de oportunităţile de pe pieţele cu creştere rapidă. Totodată, această investiţie le va oferi cetăţenilor europeni posibilitatea de a dobândi competenţele necesare pentru a prospera într-un mediu digital sigur. Aceste elemente ne întăresc suveranitatea digitală”, a spus, la rândul său, Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă.

Ce va include programul principal

Programul de lucru principal pentru „Europa digitală” va include investiţii, în special în următoarele domenii: implementarea unor spaţii comune de date (de exemplu, spaţii de date pentru sectoarele producţiei, mobilităţii şi finanţelor) care vor facilita schimbul transfrontalier de date pentru întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi întreprinderile nou-înfiinţate, şi pentru sectorul public, precum şi implementarea unei infrastructuri şi a unor servicii agregate de tip cloud-to-edge, care vor constitui coloana vertebrală a soluţiilor digitale ce vor garanta securitatea fluxurilor de date.

Este vizată construirea de instalaţii de testare şi experimentare pentru soluţii bazate pe IA, cu scopul de a stimula utilizarea IA de încredere (inclusiv de către IMM-uri şi întreprinderi nou-înfiinţate) pentru a răspunde principalelor provocări societale, inclusiv provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice şi asistenţa medicală durabilă (de exemplu, implementarea unor infrastructuri de testare a IA pentru sănătate, precum şi pentru oraşele şi comunităţile inteligente).

De asemenea, va fi implementată o infrastructură de comunicaţii cuantice securizate pentru UE (EuroQCI), care va asigura o rezilienţă ridicată la atacurile cibernetice; vor fi înfiinţate şi organizate studii de master în domeniul principalelor tehnologii digitale avansate pentru a stimula competenţele digitale în Europa, inclusiv acţiuni cum ar fi organizarea de cursuri intensive în domeniul digital pentru IMM-uri, astfel cum s-a anunţat în Agenda pentru competente şi în Strategia pentru IMM-uri, prezentate în 2020.

În plus, CE are în vedere înfiinţarea, operarea, asigurarea întreţinerii şi dezvoltării continue de servicii digitale care să sprijine interoperabilitatea transfrontalieră a soluţiilor utilizate de administraţiile publice (de exemplu, identitatea digitală europeană).

Programul de lucru privind securitatea cibernetică va include investiţii în dezvoltarea de echipamente, instrumente şi infrastructuri de date avansate în materie de securitate cibernetică. Acesta va finanţa dezvoltarea şi utilizarea optimă a cunoştinţelor şi competenţelor legate de securitatea cibernetică, va promova schimbul de bune practici şi va asigura implementarea pe scară largă a unor soluţii de securitate cibernetică de ultimă generaţie la nivelul economiei europene.

Rețea de centre europene de inovare digitală

În cadrul programului „Europa digitală” se va implementa o reţea de centre europene de inovare digitală care va contribui la îndeplinirea obiectivelor acestuia, deoarece va oferi acces la testarea tehnologică şi va sprijini transformarea digitală a organizaţiilor private şi publice din întreaga Europă, inclusiv transformarea administraţiilor de la nivel naţional, regional sau local, după caz. Centrele europene de inovare digitală vor constitui un instrument important în cadrul politicilor UE, în special în cadrul politicii industriale şi al politicii pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile nou-înfiinţate, acestea urmând să sprijine întreprinderile şi sectorul public în dubla tranziţie verde şi digitală.

Până la sfârşitul lunii noiembrie vor fi publicate primele cereri de propuneri pentru programul „Europa digitală”, următoarele fiind prevăzute în 2022. Programele de lucru vor fi implementate în principal prin granturi şi achiziţii publice. Câteva acţiuni, cum ar fi cele din cadrul iniţiativei „Destinaţia Pământ”, vor fi implementate prin gestiune indirectă, iar organizaţiile partenere vor asigura actualizările necesare.