Așadar, proiectul legislativ care modifică Legea Salarizării a fost adoptat azi în plenul Camerei Deputaților cu 184 de voturi pentru, 90 de voturi contra și 5 abțineri.

Proiectul legislativ prevede ca angajații care ocupă funcția de asistent medical-șef pe unitate să beneficieze de o majorare a salariului de bază cu 15 procente, dacă își desfăşoară activitatea într-un spital cu un număr de paturi cuprins între 250 şi 400.

În cazul în care aceștia își desfășoară activitatea într-un spital cu un număr de paturi mai mic de 250, majorarea salariului va fi de 7,5 procente.

Aceste prevederi se vor aplica de la 1 ianuarie 2021.

Bani pentru personalul din cadrul unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

Proiectul legislativ adoptat marți mai prevede ca, începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, salariile de bază de care beneficiază personalul din cadrul instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, se stabilesc la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.

Prevederile alin.(1) nu se aplică personalului care a beneficiat de majorările salariale prevăzute de Legea nr.156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Bani pentru salariații din Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”

Același proiect de lege prevede ca personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaţiei, beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază.

Sporul se acordă proporţional cu timpul lucrat în rezervaţie.

Pentru ca propunerea legislativă pentru modificarea Legii Salarizării să intre în vigoare, este necesar ca aceasta să fie trimisă la președintele României, Klaus Iohannis, pentru promulgare.