Potrivit legii decretate de Klaus Iohannis, cei care pot ieși la pensie mai devreme, fără penalizare, sunt cei care lucrează în industria navală.

Concret, este vorba despre cei care desfășoară activități de control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj și electrică montaj.

În cazul în care aceștia au un stagiu mini de cotizare de 25 de ani, vor beneficia de o reducere a vârstei de pensionare cu 13 ani. Așadar, vârsta minimă de pensionare ar fi 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați.

Ce spun inițiatorii legii

Cei care au inițiat legea sunt de părere că acești angajați ar trebui să iasă mai devreme la pensie deoarece riscurile la care se supun sunt mult mai mari față de celelalte sectoare ale economiei.

Măsura reducerii vârstei de pensionare pentru constructorii de nave “ține cont de condițiile speciale zilnice pe care aceștia le îndură (vânt, ploaie, frig, expunere constantă la gaze toxice)”.

Condițiile speciale de muncă nu permit menținerea în activitate a salariaților din industria navală până la o vârstă înaintată, fiindcă starea de sănătate nu le mai permite acestora să fie foarte productivi sau eficienți.

Ce se arată în lege

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) sectorul construcții nave, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele activități specifice: control nedistructiv cu radiații ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare, sablare/zincare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătușerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.”

2. La articolul 30, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alineatul (43), cu următorul cuprins:

(43) Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, prevăzut la alin. (1) lit. h), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care personalul din sectorul construcții nave a desfășurat activități la locuri de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.”

3. La articolul 56 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) 25 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de 13 ani.”

4. La articolul 56 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) 50 de ani pentru femei și 52 de ani pentru bărbați, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. d).”

5. La articolul 56 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puțin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h).”

6. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 105. –
(1) Prin derogare de la prevederile Codului civil referitoare la termenul de prescripție, drepturile de pensii stabilite/recalculate în condițiile prezentei legi se plătesc de la data acordării înscrisă în decizia emisă de casa teritorială de pensii, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate parțiale, care se plătesc de la data încetării calității de asigurat.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.