Peste 1.600 de mame singure şi aproape 3.000 de copii au beneficiat, în anul 2021, de ajutoare financiare din partea Primăriei Capitalei.

Mai exact, este vorba despre ajutoare financiare pentru 2.959 de copii ce provin din 1.607 familii monoparentale, se arată într-un comunicat oficial al municipalităţii.

Ajutoarele au fost acordate prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Care este cuantumul ajutoarelor?

Pentru familia al cărei venit mediu lunar/membru de familie se situează până la 200 lei (inclusiv):

 • 300 lei pentru familia cu un copil,
 • 600 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 900 lei pentru familia cu 3 copii,
 • 200 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.

Pentru familia al cărei venit mediu lunar/membru de familie se situează peste 201 lei și până la 530 lei inclusiv:

 • 200 lei pentru familia cu un copil,
 • 400 lei pentru familia cu 2 copii,
 • 600 lei pentru familia cu 3 copii,
 • 800 lei pentru familia cu 4 sau mai mulți copii.

Programul continuă şi în 2022. Cine poate beneficia, mai exact, de aceşti bani?

Programul de susţinere a familiilor monoparentale continuă, transmite Primăria Capitalei, iar cei interesaţi pot depune fizic să depună dosarele la sediul DGASMB din str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1 (este nevoie de prezentarea unui certificat verde pentru accesul în clădire) sau online, la adresa de mail [email protected].

Beneficiarii ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu domiciliul sau resedința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, familia monoparentală se defineşte printr-o persoană singură care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) este necăsătorită (și nu se află într-o relație de uniune consensuală – concubinaj);
 2. b) este văduvă (document doveditor: certificat de deces soț/soție);
 3. c) este divorțată (document doveditor: hotărâre judecătorească de divorț, dovadă încredințare copil/copii, certificat divorț notarial împreună cu înțelegerea notarială privind situația copiilor);
 4. d) al cărei soţ/soție este declarat/declarată dispărut/disparută prin hotărâre judecătorească;
 5. e) al cărei soţ/sotie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor (document doveditor emis de unitatea în care se execută pedeapsa, în care să se precizeze data încarcerării și perioada detenției);
 6. f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
 7. g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c), cu excepţia asistentului maternal profesionist.

Pentru mai multe detalii legate de condiţiile de accesare şi actele necesare, puteţi accesa acest link.