Un alt argument pentru majorarea salariilor angajaților din acest minister îl reprezintă faptul că prin Legea nr.79/2018, privind aprobarea OUG 91/2017, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul mai multor ministere şi din instituţiile din subordinea lor, au beneficiat de o majorare a salariului de bază de 15%, fără a fi luat în considerare şi personalul din Sport şi Tineret, ci doar a funcţiilor de specialitate sportivă din unităţile sportive şi din federaţiile sportive naţionale.

„Nivelul salarizării personalului Ministerului Tineretului şi Sportului, unităţilor subordonate şi federaţiilor sportive naţionale este foarte mic şi se impune recuperarea din diferenţa foarte mare a salariului aflat în plată, faţă de nivelul cuvenit pentru anul 2022, precum şi înlăturarea inechităţilor salariale între instituţiile de acelaşi rang şi care au funcţii identice/similar în organigramă”, se mai arată în expunerea de motive, după cum informează legestart.ro.

Lege pentru completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice va fi modificată, iar art. IV va avea următorul cuprins: „Începând cu drepturile salariale aferente lunii intrării în vigoare a legii şi publicării acesteia în Monitorul Oficial, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului şi Sportului, din unităţile din subordinea acestuia şi din federaţiile sportive, se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(6) din Legea nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie de la acest alin. face parte personalul încadrat pe funcţii de specialitate din federaţiile sportive şi din unităţile sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului”.

Proiectul de lege va fi analizat mai întâi la Senat, dar indiferent de rezultatul votului, va fi supus dezbaterii Camerei Deputaților, care îl poate adopta sau respinge la votul final.