"Evoluţia favorabilă a preţurilor volatile ale alimentelor coroborată cu disiparea completă a efectului de runda întâi al şocului majorării TVA în iulie 2010 sunt prevăzute a conduce la accelerarea procesului de dezinflaţie în lunile imediat următoare", se precizează în comunicatul BNR de după ședința de politică monetară.
Deficitul cererii agregate persistă, iar creditarea corporațiilor rămâne modestă
"Potrivit celor mai recente date statistice, producţia industrială şi exporturile şi-au continuat trendul ascendent. Cu toate acestea, deficitul de cerere agregată persistă, iar revigorarea creditului acordat sectorului privat, centrată pe segmentul corporaţiilor, rămâne modestă şi în contextul accentuării riscurilor legate de evoluţia crizei datoriilor suverane din zona euro, dar şi al unor semnale privind o relativă încetinire a redresării economice în această zonă", se continuă în comunicatul BNR.
Provocări în lupta cu inflația
Pe de-o parte, inflația e pe cale să fie ajutată pe termen scurt de dispariția efectului majorării TVA, de calmarea tensiunilor pe piețele internaționale ale produselor alimentare, precum și de un an agricol bun.
"Prognoza actualizată a evoluţiilor macroeconomice relevă îmbunătăţirea perspectivei inflaţiei pe termen scurt, ca urmare a disipării efectului de runda întâi al majorării TVA, în linie cu anticipările BNR, a calmării tensiunilor pe pieţele internaţionale ale produselor alimentare şi a unui preconizat impact favorabil al ofertei agricole interne", se scrie în comunicat.
Pe de altă parte, pe termen mediu, inflația rămâne sub presiuni substanțiale. "Riscurile la adresa perspectivei pe termen mediu a inflaţiei rămân însă semnificative, ele având ca sursă calendarul şi amploarea ajustării preţurilor administrate, volatilitatea fluxurilor de capital în contextul posibilelor evoluţii ale crizei datoriilor suverane din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, precum şi incertitudinile privind comportamentul preţurilor internaţionale ale materiilor prime", precizează BNR.
Continuă politica monetară prudentă
În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an, continuarea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
"Conduita politicii monetare vizează astfel menţinerea unui ansamblu al condiţiilor monetare reale în sens larg adecvat ancorării ferme a anticipaţiilor inflaţioniste şi consolidării convergenţei ratei inflaţiei către ţintele stabilite pe termen mediu.
În plus, în contextul persistenţei riscurilor privind prelungirea crizei datoriilor suverane, aplicarea consecventă a angajamentelor asumate de autorităţile din România în cadrul acordurilor de finanţare convenite cu instituţiile internaţionale, în special a celor privind consolidarea fiscală şi corelarea evoluţiei salariilor şi a productivităţii muncii, este esenţială pentru asigurarea redresării pe baze sănătoase a economiei româneşti în cadrul procesului de convergenţă nominală şi reală. În aceste condiţii, continuarea atitudinii prudente a politicii monetare este necesară nu numai pentru a răspunde riscurilor semnificative ce rămân la adresa inflaţiei, ci şi eventualităţii unei volatilităţi sporite a fluxurilor de capital vizând economiile emergente", explică banca centrală.