Ministerul Educației anunță numărul maxim de copii care vor forma o clasă

Ministerul Educației anunță schimbări importante cu privire la organizarea claselor în școli, grădinițe și creșe. Aceste schimbări se referă mai ales la numărul maxim de copii care vor putea forma o clasă în învățământul românesc.

1. În învățământul antepreșcolar, noile schimbări prevăd că grupa mică va putea fi formată în medie din 7 copii, dar nu mai puțin de 5 sau mai mult de 9.

Grupa mijlocie va putea organiza clase formate din minim 8 copii, dar nu mai mult de 15.

Grupa mare va putea fi formată din minim 8 copii, cel mult 20.

În cazul preșcolarilor, clasele vor fi formate în medie din 15 copii, dar nu mai puțin de 10 sau mai mult de 20.

2. În învățământul primar clasele vor fi formate din minim 10 elevi, maxim 22.

3. În învățământul gimnazial o clasă va putea fi formată, în mod similar, din minim 10 copii, maxim 26.

4. În învățământul sportiv și de artă clasele vor avea minim 8 elevi, maxim 24.

5. În învățământul liceal (inclusiv dual clasele vor fi create din minim 15 elevi, cel mult 26.

Noile schimbări se vor aplica începând cu anul școlar 2024-2025

Ministerul anunță și că se va permite primirea a cel mult 2 elevi peste numărul maxim anunțat. În aceste cazuri, școlile vor avea nevoie de aprobare de la minister.

„Efectivele de antepreşcolari, preşcolari şi elevi din formaţiunile de studiu deja constituite la data intrării în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 rămân aceleași până la finalizarea nivelului de învăţământ. (…)

Pentru cazurile în care se solicită depăşirea cu peste 2 antepreșcolari/preșcolari/elevi a numărului maxim, aprobarea va fi dată de Ministerul Educaţiei”, informează Ministerul Educației.

Procedura va obliga școlile care vor să depășească numărul maxim/clasă să trimită numeroase documente către inspectoratele școlare.

Ministerul Educației anunță și care sunt aceste documente:

  • cererea formulată de unitatea de învățământ.
  • hotărârea consiliului de administrație.
  • procesul verbal al ședinței consiliului de administrație.
  • descrierea completă a situației excepționale.
  • date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea. Numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului de România (SIIIR). Capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă.
  • cererea motivată a părintelui/reprezentatului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ.