Sâmbătă, 16 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei.

Potrivit tradiţiei şi a scrierilor bisericeşti, Matei este autorul primei Evanghelii. Acest lucru este mărturisit credincioşilor de către Eusebiu şi Sfântul Epifanie, care ne spun că Evanghelia a fost scrisă atât în limba greacă, cât şi în limba aramaică. În Martirologul roman este specificat faptul că Matei a murit ars pe rug de către păgâni când acesta propovăduia cuvântul domnului în Etiopia. Textele apocrife menţionează trecerea sa la cele veşnice alăturându-se Domnului nostru în Ceruri, dar şi faptul că a avut parte de moarte de martir în Pont.

Evanghelia după Matei face parte din lista Canonului Muratori şi este amintită de Sfinţii Părinţi Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului şi Grigore de Nazianz. Autenticitatea acesteia a fost recunoscută şi de sinoadele din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393). De asemenea, Evanghelia a fost confirmată şi de Sinodul ecumenic Trulan (692) si sinodul al VII-lea (787). Motivul care a stat în spatele scrierii Evangheliei este de a dovedi cititorilor vremii că Mesia este cel care a fost prezis de către profeţi, iar toate vechile profeţii s-au îndeplinit odată cu venirea Mântuitorului pe Pământ, potrivit calendarulortodox.ro.

Datorită meseriei de vameş practicate de el înainte de a deveni Apostol, Sfântul Matei este considerat astăzi patronul spiritual al contabililor, bancherilor, vameșilor și al gărzilor financiare. Rămășițele sale pământești sălășluiesc la Schitul Românesc Prodromu, pe Muntele Athos.

Ocupația de vameș era disprețuită de evrei, căci vameșii strângeau dările ce se cuveneau stăpânirii romane săvârșind adeseori abuzuri. Despre alegerea sa, Sfântul Evanghelist Matei spune: „Și plecând Iisus de acolo, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: Vino după Mine. Și sculându-se, a mers după El” (Matei cap. 9,9).

Apoi Domnul a intrat în casa acestui vameș, unde s-a făcut ospăț și s-au adunat vecinii, prietenii și mulți cunoscuți, vameși și păcătoși, care au stat alături de Hristos. S-a întâmplat ca acolo să vină și farisei, iar aceștia au întrebat ucenicii Mântuitorului de ce dascălul lor mănâncă și bea cu păcătoșii și cu vameșii.

Iar Domnul, auzind cuvintele lor, a zis către dânșii: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Dar mergând, învățați ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință” (Matei 9, 12-13). Din acea vreme Sfântul Apostol Matei s-a făcut ucenic și următor al lui Hristos și s-a învrednicit a fi cinstit între cei doisprezece apostoli.